Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2020 m. 2022-06-23 17:38:47 736.68 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų aprašas 2022-06-24 11:40:54 285.39 KB
Tūbeliečių klubo prie Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos įstatai 2022-07-13 18:03:38 149.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių priėmimo į progimnazija tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 138.44 KB
Skatinimo, drausminimo tvarka 2023-05-24 12:13:36 203.45 KB
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka 2023-05-24 12:13:36 127.47 KB
Asmenų prašymų ir skundų pateikimo ir jų aptarnavimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 1.04 MB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 2023-05-24 12:13:36 733.27 KB
Prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 425.17 KB
Pagrindinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 208.5 KB
Pagrindinio ugdymo mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 235.94 KB
Pradinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 130.42 KB
Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo 1-4 klasėse tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 130.89 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo 1-4 klasėje tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 259.5 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas 2023-05-24 12:13:36 151.49 KB
Naudojimosi IKT priemonėmis 1–4 klasėse tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 126.13 KB
Pradinio ugdymo mokytojų atvirų pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 245.06 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 2023-05-24 12:13:36 757.31 KB
Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 205.56 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 158.19 KB
Kvalifikacijos tobulinimo planas 2020-2022 metams 2023-05-24 12:13:36 3.35 MB
Klasės auklėtojo dokumentai 2023-05-24 12:13:36 91.16 KB
Neformaliojo ugdymo programa 2023-05-24 12:13:36 32.5 KB
Patyčių prevencijos tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 399.55 KB
Gabių vaikų ugdymas 2023-05-24 12:13:36 78.93 KB
Lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2023-05-24 12:13:36 24.83 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 192.05 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programa 2023-05-24 12:13:36 260.24 KB
Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 187.41 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2023-05-24 12:13:36 32 KB
Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 152.94 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 134.23 KB
Vadovo, pavaduotojų ugdymo veiklos vertinimo nuostatai 2023-05-24 12:13:36 259.49 KB
Metinio pokalbio su mokytoju ir pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 504.86 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2023-05-24 12:13:36 270.68 KB
IKT naudojimo tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 154.99 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2023-05-24 12:13:36 240.76 KB
GPM-2 tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 133.73 KB
Krizių tvarka 2023-05-24 12:13:36 140.35 KB
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 3.04 MB
Kopijavimo paslaugų tvarkos aprašas 2023-05-24 12:13:36 3.33 MB
Dėl autobuso naudojimo tvarkos 2023-05-24 12:13:36 3.77 MB
Teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka tvarka 2023-05-24 12:13:36 141.71 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo Sistema 2023-05-24 12:13:36 920.26 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje (karjeros specialisto) 2023-05-24 12:13:36 13.71 KB
Taisyklės
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022-12-02 14:00:47 1.21 MB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-12-02 14:00:47 1.51 MB
Vidaus kontrolės politika 2022-12-02 14:00:47 306.6 KB
Netarnybinių automobilių naudojimo taisyklės 2022-12-02 14:00:47 1.57 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-12-02 14:00:47 407.76 KB
Sporto salės bei persirengimo kambarių naudojimosi taisyklės 2022-12-02 14:00:47 122.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-12-02 14:00:47 241.86 KB
Prašymai
Prašymo forma 2022-06-24 11:31:32 32 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje 2023-03-27 12:33:30 13.75 KB
potvarkis2022-11 198.95 KB
Atranka 15.47 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 – 12.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30