Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Progimnazijos nuostatai 2024 m. 2024-04-12 12:32:03 0.95 MB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatų aprašas 2022-06-24 11:40:54 285.39 KB
Tūbeliečių klubo prie Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos įstatai 2022-07-13 18:03:38 149.12 KB
Priėmimas į progimnaziją
Priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašas 2024-02-21 09:45:42 138.44 KB
Lankomumo tvarka (2023 - 2024 m. m.) 2024-02-13 08:32:13 256.62 KB
Asmenų prašymų ir skundų pateikimo ir jų aptarnavimo tvarkos aprašas 2024-02-13 08:32:13 1.04 MB
Tvarkų aprašai
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2023 m .m.) 2024-02-21 09:57:24 273.16 KB
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo aprašas 2024-02-21 09:57:24 2.17 MB
Krizių valdymo tvarkos aprasas (2023 m.m.) 2024-02-21 09:57:24 244.76 KB
Skatinimo, drausminimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 203.45 KB
Mokinių uniformų dėvėjimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 127.47 KB
Dėl pareigybių sąrašo tvirtinimo 2024-02-21 09:57:24 733.27 KB
Kvalifikacijos tobulinimo planas 2023-2024 metams 2024-02-21 09:57:24 394.3 KB
5-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 290.34 KB
Vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 158.19 KB
Prevencinių priemonių naudojimo ir laikymosi COVID-19 ligos grėsmės metu tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 425.17 KB
Pagrindinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 208.5 KB
Pradinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu ir/ar mišriu būdais tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 130.42 KB
Naudojimosi IKT priemonėmis 1–4 klasėse tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 126.13 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo lygmens pasiekimų patikrinimuose, tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 220.44 KB
Pradinio ugdymo mokytojų atvirų pamokų stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 245.06 KB
Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 757.31 KB
Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 205.56 KB
Klasės auklėtojo dokumentai 2024-02-21 09:57:24 91.16 KB
Neformaliojo ugdymo programa 2024-02-21 09:57:24 32.5 KB
Gabių vaikų ugdymas 2024-02-21 09:57:24 78.93 KB
Pailgintos mokymosi dienos grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 192.05 KB
Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais programa 2024-02-21 09:57:24 260.24 KB
Mokinių renginių, ekskursijų (išvykų) organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 187.41 KB
Mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 32 KB
Konfidencialios informacijos tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 152.94 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 134.23 KB
Vadovo, pavaduotojų ugdymo veiklos vertinimo nuostatai 2024-02-21 09:57:24 259.49 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2024-02-21 09:57:24 270.68 KB
IKT naudojimo tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 154.99 KB
Bendruomenės etikos kodeksas 2024-02-21 09:57:24 240.76 KB
GPM-2 tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 133.73 KB
Krizių tvarka 2024-02-21 09:57:24 140.35 KB
Patalpų nuomos tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 3.04 MB
Kopijavimo paslaugų tvarkos aprašas 2024-02-21 09:57:24 3.33 MB
Dėl autobuso naudojimo tvarkos 2024-02-21 09:57:24 3.77 MB
Teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka tvarka 2024-02-21 09:57:24 141.71 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje (karjeros specialisto) 2024-02-21 09:57:24 13.71 KB
1 priedas 1_4 kl mokytojų isivertinimo forma 28.58 KB
2 priedas 5-8 kl mokytojų isivertinimo forma (2) 28.6 KB
3 priedas (atmintinė pokalbiui apie kompetencijas) 29.33 KB
4 priedas (pokalbių grafikas) 12.51 KB
5 priedas (Įsivertinimo metodikos rodiklių aprašymai PAMOKOS ĮSIVERTINIMUI) 64.68 KB
METINIS POKALBIS tvarkos aprašas (keitimas 2024) 27.26 KB
„Termometras“ mokinių įsivertinimui (3 priedas) 45 KB
Asmeninės pažangos planas (1 priedas) 15.16 KB
Kompetencijos docx 1, 3 klasės (4 priedas) 17.72 KB
Nepasiekusių asmeninės pažangos po I pusmečio (7 priedas) 13.6 KB
Papildomi darbai (vasaros) (8 priedas) 14.17 KB
Pasiekimų lūkesčiai (M valandėlė) (5 priedas) 15.74 KB
SOMA klasės valandėlių planas (2 priedas) 32.5 KB
TVARKA Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas 123.5 KB
Taisyklės
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika 2022-12-02 14:00:47 1.21 MB
Mokinio elgesio taisyklės 2022-12-02 14:00:47 1.51 MB
Vidaus kontrolės politika 2022-12-02 14:00:47 306.6 KB
Netarnybinių automobilių naudojimo taisyklės 2022-12-02 14:00:47 1.57 MB
Darbo tvarkos taisyklės 2022-12-02 14:00:47 407.76 KB
Sporto salės bei persirengimo kambarių naudojimosi taisyklės 2022-12-02 14:00:47 122.41 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2022-12-02 14:00:47 241.86 KB
Prašymai
Prašymo forma 2022-06-24 11:31:32 32 KB
Prašymas dėl leidimo dalyvauti atrankoje 2023-03-27 12:33:30 13.75 KB
potvarkis2022-11 198.95 KB
Atranka 15.47 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30