Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kabinetas
Pradinio ugdymo mokytojai
 

1.

Edita Lapienienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a 125 kab.

2.

Ramutė Repšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3b 319 kab.

3.

Sonata Stoškuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3c 219 kab.

4.

Sigita Rubliauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4a 124 kab.
5. Raimonda Rumšienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4b 123 kab.

6.

Rita Vaitiekauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4c 217 kab.

7.

Jūratė Deksnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1a  316 kab.
8. Daiva Milašienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1b 220 kab.

9.

Nijolė Fijalkauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 1c 101 kab.

10.

Olia Samėnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja ekspertė 2a 318 kab.

11.

Reda Jakutienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 2b 317 kab.

12.

Marytė Vaitkevičiūtė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 2c 127 kab.
13. Ilona Narkevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė    

14.

Audra Matulionienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja    

15.

Sigita Galvelienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė    

16.

Nijolė Jurevičiūtė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė    
17. Erika Kvaselytė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė    
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
 
18. Virginija Krasauskienė  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė 8a 303 kab.

19.

Rasa Čižauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja 8b 203 kab.

20.

  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja    

21.

  Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė    
Užsienio kalbų mokytojai  

22.

Daiva Valančiauskaitė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7b 110 kab.

23.

Daiva Vaikutienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5a 107 kab.

24.

Asta Kirstukienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 5c 304 kab.

25.

Inga Janiūnienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja 6c 204a kab.

26.

Žaneta Motuzienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 6b 205 kab.

27.

Liudmila Strazdienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja    

28.

  Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė    
Matematikos, informatikos mokytojai  

29.

Almantas Keliuotis Informacinių technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas    

30.

Vilma Krasauskaitė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja ekspertė    

31.

  Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja    

32.

Virgilija Navikienė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja    
Gamtos mokslų mokytojai
 

33.

Laima Kvedaravičienė Chemijos mokytoja Mokytojas ekspertas    

34.

Aina Vilkauskienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė    

35.

Vytautas Deksnys Fizikos mokytojas Mokytojas metodininkas    
Socialinių mokslų mokytojai
 

36.

Algirdas Paliūnis Geografijos mokytojas Mokytojas metodininkas   312 kab.
37. Rasa Keliuotienė Geografijos mokytoja Vyresnioji mokytoja 7c 204 kab.

38.

Limina Kraskauskienė Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė 5b 307 kab
39. Agnė Mackuvienė Istorijos mokytoja Mokytoja 7d 309 kab.

40.

Diana Černiuvienė Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja    

41.

Vismantė Griškevičienė Etikos mokytoja Mokytoja    
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
 

42.

Lina Petrauskienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 8c 111 kab.
43. Vaidas Daujotis Technologijų mokytojas Mokytojas 6a 113 kab.
44. Eleonora Baršienė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja    

45.

Marina Kubilienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė 7a 212 kab.
48. Daiva Rimkienė Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja    

49.

Valdas Savickas Kūno kultūros mokytojas      

50.

Dalia Paliūnienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė    
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30