„Šeimos vakarus” palydint


         Gegužės 28 d. progimnazijoje viešėjo Rokiškio R.Lymano vaikų muzikos mokyklos mokytoja L.Bieliūnienė su grupele savo etnomuzikavimo klasės mokinių. Jų nekantriai laukė dvejus metus gyvavusio pradinių klasių mokinių šeimoms skirto projekto “Šeimos vakarai” aktyviausi dalyviai. Pasveikinus svečius,  katutėmis padėkota šio projekto sumanytojai mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui L.Varnienei bei nuoširdžiai vakarus etninės kultūros dvasia organizavusioms mokytojoms A.Matulionienei ir N.Jurevičiūtei. Po to svečių pasiūlyta susitikimo “Gegutės kukavimas” tema mokiniai klausėsi tikro garso liaudiškos muzikos kūrinių, pritardami atlikėjams ritmavo turimomis priemonėmis, švilpynėmis kūrė paukščių chorą. Pažiūrėję mokytojos L.Bieliūnienės kartu su bendraminčiais kurtą filmą “Virsmas” susidomėję išklausė komentarus.  Tada 2c klasės mokinių grupelė (mok. R.Vaitiekauskienė) sutartinės “Aviža meldė” dūdavimu bei liaudiško šokio “Abelytė” pamokėle pakvietė visus į šokių sukūrį. O snausti išties nebuvo kada – svečių armonika vieną po kitos liejo energingas melodijas. Smagų šėlsmą užbaigė “Druskos svėrimas”, “Malkų krovimas” bei kiti žaidimai.
         Pamoka pralėkė akimirksniu. Atsisveikindami susitikimo dalyviai išreiškė viltį dar kartą susitikti kitų mokslo metų “Šeimos vakaruose”.