Išvyka


              Paskutinę lapkričio dieną sumanėme papramogauti. Vykome į Bajorų kultūros namus, į ,,Besmegenių kiemelio atidarymą". Mus pasitiko trys besmegeniai ir skyrė užduotis: skaičiavome besmegenius kieme ir ant lango. Beskaičiuodami besmegenius sulaukėme svečių iš Panemunėlio. Pasisveikinę ir pažaidę lauke, sugužėjome į vidų. Atlikome kitas užduotis. Po atliktų darbų laukė vaišės. Pasivaišinę ir padėkoję organizatoriams, linksmi ir laimingi grįžome namo.

                                         2a klasės mokiniai

Paroda „Mokykla 2018“


      Lapkričio 24 d. progimnazijos mokytojai dalyvavo Litexpo parodų centre Vilniuje  švietimo inovacijų parodoje „Mokykla 2018“. Parodoje susipažinta su naujausiomis mokymo(si) priemonėmis ir technologijomis. Su kitomis mokyklomis ir partneriais aptartos sėkmės istorijos. Vieną iš naujausių mokymosi priemonių - Ozobot  robotus ir idėjas pamokoms Litexpo parodų centre dalyviams pristatė ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojų komanda: Vilma Krasauskaitė, Olia Samėnienė ir Erika Kvaselytė. Mokytojas Rimantas Tamošiūnas interaktyviame ekrane demonstravo savo sukurtą muzikos mokymo priemonę.

Žygis


            2018-10-27-2018-10-31 dienomis  mokytojas A.Paliūnis su ištvermingiausiais keliautojais keliavo partizanų keliais (Alytus-Makniūnai-Merkinė-Marcinkonys-Perloja). Aplankė Dzūkijos krašto gamtos ir istorijos paminklus, susitiko su partizanu Juozu Jakavoniu-Tigru. Iš viso su moksleiviais per 4 dienas nuėjo 102 km.

Daugiau nuotraukų patalpinta fotogalerijoje

Metodinis


    Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojai savo kompetencijas tobulina dalyvaudami įvairiuose projektuose, stažuotėse užsienyje, dalinasi patirtimi su kolegomis. Mūsų progimnazijoje  viešėjo Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos mokytojai. Informacinių technologijų mokytoja Vilma Krasauskaitė svečiams pristatė mokykloje vykdomą skaitmeninių pokyčių projektą „Programavimas įvairių dalykų pamokose nuo pirmos klasės“, pateikė mokinių kūrybinius darbus. Direktorius Zenonas Pošiūnas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Lašienė  svečius supažindino su progimnazijoje įrengtomis šiuolaikinio mokymosi aplinkomis. 
     Pirmadienį į mokyklą atvyko Ukmergės rajono pradinių klasių mokytojai. Progimnazijos pradinių klasių mokytojos: Marytė Vaitkevičiūtė, Ramutė Repšienė, Sigita Rubliauskienė, Nijolė Fijalkauskienė. Olia Samėnienė, anglų kalbos mokytoja Erika Kvaselytė, informacinių technologijų mokytoja Vilma Krasauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja Liucija Varnienė organizavo seminarą „Informatika pradiniame ugdyme“,  pateikė skaitmeninių pamokų pavyzdžių, supažindino su pamokose naudojamais skaitmeniniais įrankiais ir mokymo programomis, kurios padeda mokinius įtraukti į mokymąsi, skatina mokinių loginį mąstymą ir kūrybiškumą

Naujo stadiono atidarymas


]

Nuotraukos patalpintos fotogalerijoje

Naujas projektas


Projektas „Muzikai nereikia žinoti jokių kalbų“

        2018 m. rugsėjo 1 d. startuoja tarptautinis projektas “Muzikai nereikia kalbų“. Projekte dalyvauja penkios šalys: Lenkija, Lietuva, Estija, Bulgarija ir Kroatija. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos projekto grupės koordinatorius - mokytoja D.Vaikutienė. Projekto darbo grupė: Z.Pošiūnas, I.Lašienė, D.Petrauskienė, M.Kubilienė, A.Vilkauskienė, D.Valančiauskaitė, D.Rimkienė, I.Janiūnienė, N.Jurevičiūtė, R.Vaitiekauskienė, A.Matulionienė, L.Petrauskienė, V.Daujotis, A.Kirstukienė. Pirmasis šalių - partnerių susitikimas įvyks Lenkijoje, Laskarzew mieste 2018 11 12-16 d. Susitikino metu vyks mokytojų mokymai, taip pat bus aptartos įvairių veiklų strategijos. Mūsų mokyklos 7-8 klasių mokiniai dalyvauja projekto logotipo kūrimo konkurse. Bus surengta mokinių sukurtų logotipų paroda. Trys geriausi logotipai pateks į sekantį konkurso etapą, kurio metu bus patvirtintas projekto logotipas.

Matematikos pamoka


Matematikos pamoka šiuolaikinėje mokymosi aplinkoje

Su Tarptautine Mokytojų diena!


      Moksleiviai pasveikino mokytojus su Tarptautine Mokytojų diena ir vedė pirmą pamoką.

Metodinė išvyka


         Akimirkos iš Užvenčio apylinkės (Julijos Žymantienės -Žemaitės  ir Povilo Višinskio) gyvenamųjų vietų. 

Viktorina „Pasaulis ir aš“


      Rugsėjo 25 d. šeštokų komandos dalyvavo viktorinoje „Pasaulis ir aš“. Geriausiai sekėsi 6a ir 6b kl. komandoms. Sveikiname visus dalyvius!

Mokslo metų pradžios šventė


Palengva, nejučia
Su rudens spalva ir rudenio vėjais,
Žolynų gyvybę vėsa palytėjo,
Su astrų kvapu ir gervių klyksmu
Prie kiekvieno iš mūsų sustoja
                                Rugsėjis... 

(Nuotraukos fotogalerijoje)

Projektas „ERASMUS-KA229“


      2018-2020 metais J.Tūbelio progimnazija kartu su partneriais iš Turkijos, Lenkijos ir Rumunijos dalyvauja ERASMUS-KA229 PROJEKTE „Aš rašau, nes ir aš esu rašytojas“. („I Write Because I am a Writer too.“)

Naujienos ir veikla puslapyje:      „Lesmiserables41.com“

Mokslo metų pabaiga


 


Daugiau nuotraukų - fotogalerijoje

Metai su informatika pradiniame ugdyme


        Birželio 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ pirmo etapo apibendrinimas. Šio projekto metu mokslininkų, Ugdymo plėtotės centro ir 10 Lietuvos mokyklų komandos  kūrė ir išbandė informatikos turinį pradinėse klasėse. Renginį moderavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė L.Jasiukevičienė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius G. Vaidelis. Apie 160 renginio dalyvių: savivaldybių Švietimo skyrių atstovai,  projekto partneriai,  ŠMM, UPC, NEC, ŠAC ir kt. institucijų atstovai prieš renginį stebėjo mokyklų komandų  praktiškai pristatomas veiklas, skirtas ugdyti mokinių informatinį mąstymą pradiniame ugdyme. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos komanda: R.Repšienė, S.Rubliauskienė, N.Fijalkauskienė, M.Vaitkevičiūtė, V.Krasauskaitė, L.Varnienė pristatė dar Lietuvoje nežinomus Ozobot robotukus.

„Šok į tėvo klumpes 2018“


      Birželio 8d. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje „Šok į tėvo klumpes“. Ten susipažino su įvairiomis profesijomis bei įmonių veikla.

Nuotraukos - fotogalerijoje

Jaunųjų ūkininkų stovykla


            Progimnazijos jaunųjų ūkininkų būrelių (mokytojos A.Vilkauskienė ir R.Vaitiekauskienė) 14 mokinių birželio 7 - 9 saulėtomis dienomis dalyvavo Rokiškio rajono JŪ ratelių asociacijos 3 dienų nemokamoje stovykloje prie Panemunėlio geležinkelio stoties esančioje tautodailininko R.Kaminsko sodyboje, garsioje “Lino mūka”. Sodyba tiek savo aplinka, tiek joje tvyrančia aura idealiai tiko jaunuosius būrelių narius Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio proga supažindinant su tradiciniais lauko darbais, lino keliu, audimo ir medžio gaminių amatais, cepelinų gamybos technologija ir kt. Ta proga savo žiniomis bei sugebėjimais su stovyklautojais  dalinosi ne tik sodybos šeimininkas, bet ir rajone garsūs bei žavūs svečiai – tautodailininkė audėja G.Šimėnienė, muziejininkė V.Sarulienė, “Pupelės” savininkė L.Viduolytė - Pupelienė. Mokiniai turėjo galimybę ne tik išgirsti, pamatyti, bet ir praktinėje veikloje išbandyti tradicines technologijas. Laisvu laiku mokiniai nenuobodžiavo, nes kaitri saulutė kvietė atsipūsti, pasipliuškenti sodybos tvenkinyje, o vakarais laužas – pabendrauti su naujais draugais. Tad nenuostabu, kad paskutinį vakarą vykusiame protmūšyje nugalėjo draugystė, o po to prie laužo skambėjo daina.       

„Šeimos vakarus” palydint


         Gegužės 28 d. progimnazijoje viešėjo Rokiškio R.Lymano vaikų muzikos mokyklos mokytoja L.Bieliūnienė su grupele savo etnomuzikavimo klasės mokinių. Jų nekantriai laukė dvejus metus gyvavusio pradinių klasių mokinių šeimoms skirto projekto “Šeimos vakarai” aktyviausi dalyviai. Pasveikinus svečius,  katutėmis padėkota šio projekto sumanytojai mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui L.Varnienei bei nuoširdžiai vakarus etninės kultūros dvasia organizavusioms mokytojoms A.Matulionienei ir N.Jurevičiūtei. Po to svečių pasiūlyta susitikimo “Gegutės kukavimas” tema mokiniai klausėsi tikro garso liaudiškos muzikos kūrinių, pritardami atlikėjams ritmavo turimomis priemonėmis, švilpynėmis kūrė paukščių chorą. Pažiūrėję mokytojos L.Bieliūnienės kartu su bendraminčiais kurtą filmą “Virsmas” susidomėję išklausė komentarus.  Tada 2c klasės mokinių grupelė (mok. R.Vaitiekauskienė) sutartinės “Aviža meldė” dūdavimu bei liaudiško šokio “Abelytė” pamokėle pakvietė visus į šokių sukūrį. O snausti išties nebuvo kada – svečių armonika vieną po kitos liejo energingas melodijas. Smagų šėlsmą užbaigė “Druskos svėrimas”, “Malkų krovimas” bei kiti žaidimai.

Išvyka


             Gegužės 12 d. 12 progimnazijos mokinių kartu su tikybos mokytoja Diana Černiuviene dalyvavo Rokiškio dekanato jaunimo dienoje, kuri vyko Kamajuose. Renginio šūkiu buvo pasirinkti popiežiaus Pranciškaus žodžiai "Jėzus Kristus - mūsų viltis". Su kitų mokyklų mokiniais (dalyvių buvo apie 140) prasmingai praleidome šeštadienį. Prieš išvažiuodami sukūrėme prisistatymą, dalyvavome jaunimui skirtose Šv.Mišiose, žaidime-protmūšyje "Pažink tikėjimą", kūrybinėse dirbtuvėlėse. Kartu su kunigais pėsčiomis keliavome už Kamajų, kur prie kryžiaus ypatingai šlovinome Mergelę Mariją. Vaišinomės, klausėmės muzikos, susiradome naujų draugų, labai šiltai buvome priimti renginio šeimininkų - kamajiškių.

„Sėkmės žingsneliai“


          Gegužės 17 d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje vyko tradicinis projektas „Sėkmės žingsneliai“. Šis projektas vyksta jau antrus metus. jo tikslas – vertybių sklaida bei puoselėjimas. Kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirenkamas simbolis, kuris vienija bendruomenę ir telkia ją geriems darbams. Šių metų simbolis – obelis. Nuo biblinių laikų medis siejamas su žmogumi, o jo vaisiai – su pažinimu. Visus mokslo metus kiekviena klasė ant savo obels rinko ir klijavo obuoliukus – ryškiausius pasiekimus, geriausius klasės darbus. Šventės metu buvo apdovanotos klasės nugalėtojos – 4b (mokytoja Reda  Jakutienė) ir 6d (auklėtoja Lina Petrauskienė). Joms buvo įteikti 300 eur. dovanų čekiai, skirti kultūrinei -  pažintinei veiklai.
            Raudonu kilimu žengė olimpiadų prizininkai bei juos ruošę mokytojai. Mokiniams buvo įteiktos šių metų simbolio statulėlės „Už progimnazijos vardo garsinimą“ bei padėkos raštai. Mokytojai apdovanoti padėkos raštais. Renginio metu šventinę nuotaiką dovanojo Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazistai, vadovaujami E. Kundroto.

BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ ŠVENTĖ


       Gegužės 10 d. 18 val. į Juozo Tūbelio progimnaziją skubėjo ne tik esami mokiniai, bet ir būsimi pirmokai. Juos pirmą kartą į mokyklą lydėjo ir drąsino tėveliai, seneliai. Šventinį koncertą paruošė esami ketvirtokai ir jų mokytojai, o renginio metu susirinkusius linksmino klounės Austėja Šapolaitė ir Afroditė Tūskaitė. Po koncerto būsimieji pirmokai ieškojo savo klasių ir ten susipažino su draugais, mokytojomis, noriai sėdėjo mokykliniame suole. 

Motinos diena


Nuotraukos fotogalerijoje

Išvyka


Šimtmečio ąžuoliuko sodinimas
Juozo Tūbelio ąžuolų giraitėje

Pirmūnų kelionė


         Gražų, saulėtą balandžio 23 dienos rytą 30 geriausiai besimokančių mūsų progimnazijos mokinių išvyko į kaimo turizmo sodybą „Čičiriai“. Ten jų laukė svetingi šeimininkai bei nuotykiniai edukaciniai žaidimai  „KODAS - mano komanda gali“. Įvykdę visas komandines užduotis, skaniai papietavę, pilni įspūdžių pavakare mokiniai užsuko į Ievos žvėryną. Ten pamaitino dėmėtuosius elnius, muflonus ir  linksmi grįžo namo.

Nuotraukos fotogalerijoje

Sveikiname 2017-2018 m. m. rajono olimpiadų prizininkus!!!


Rokiškio rajono 5-8 klasių mokinių
lietuvių kalbos olimpiados nugalėtojai

Austėja Skvarnavičiūtė  5c  I vieta
Afroditė Tuskaitė  5c II vieta
Dovydas Speičys 5c III vieta
Rugilė Rakauskaitė 6b I vieta
Danielius Speičys 6a II vieta
Vaida Trumpickaitė 6d III vieta
Patricija Peciukonytė 6d  III vieta
Skaistė Pakaušytė 7c I vieta
Elzė Čižauskaitė 7a I vieta
Emilė Saulytė 7b I vieta
Iveta Krasauskaitė 7b I vieta
Deimantė Paliekytė 8b I vieta
Kornelija Šernaitė 8d II vieta
Paulius Kondratas 8a III vieta
Domantas Černius 8b III vieta

 5-8 klasių mokinių gamtos mokslų-biologijos  
olimpiados nugalėtojai

Keramikos studijos darbeliai


Darbeliai patalpinti skyrelyje:
Keramikos studija - akimirkos
Keramikos mokytoja E.Baršienė

Pasisemti patirties pas olandus


          2017–2018 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su mokslininkais, mokyklomis ir verslo įmonėmis vykdo projektą  „Informatika pradiniame ugdyme“. 
Projekto metu kuriamas pradinio ugdymo informatikos turinys ir išbandomas dešimtyje mokyklų. Projekte dalyvauja  ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija. Vyksta įvairios veiklos: susitikimai, seminarai, bendradarbiavimas tarp mokyklų, mokyklų bendradarbiavimas su mokslininkais.   

Viešnagė


      Balandžio 5d. progimnazijoje viešėjo Širvintų pradinės mokyklos kolektyvas: direktorė Irena Sližauskienė ir pradinių klasių mokytojos. Pedagogės dalyvavo seminare „Metodai ir priemonės sėkmingai šiuolaikinei pradinuko pamokai“. 

Surinkti turinį