Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimas 2023 – 2024 mokslo metams

Klasės 1 - 4 5-6-7-8
Ugdymo proceso pradžia 2023-09-01 
Pusmečių trukmė (5-8 klasės) I pusmetis      2023-09-01 - 2024-01-26
II pusmetis     2024-01-29 - 2024-06-17
Pusmečių trukmė (1-4 klasės)

I pusmetis      2023-09-01 - 2024-01-19

II pusmetis     2024-01-22 - 2024-06-07

 
Rudens atostogos 2023-10-30 - 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023-12-27 - 2024-01-05
Žiemos atostogos  2024-02-19 - 2024-02-23

Pavasario
(Velykų) atostogos

2024-04-02 – 2024-04-05
Ugdymo proceso pabaiga 2024-06-07 2024-06-17
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis 35 37
Vasaros atostogos 2024-06-08 – 2024-08-31 2024-06-18 – 2024-08-31 

*Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ugdymo programą (1 – 4 kl.)  ir įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą (5 – 8 kl.) skirstomas pusmečiais,

Suderinus su progimnazijos taryba  nustatomi ir direktoriaus įsakymu patvirtinami  pusmečių laikotarpiai.

* Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

* Pamokos pradedamos 8 valandą.

* Pamokos trukmė: 1 – ose klasėse – 35 min., 2 – 8 – ose klasėse – 45 min.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 12.55 – 13.40
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30