Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2024-05-23 17:46 Dokumentas sukurtas: TVARKA Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas
2. 2024-05-23 17:45 Dokumentas sukurtas: SOMA klasės valandėlių planas (2 priedas)
3. 2024-05-23 17:45 Dokumentas sukurtas: Pasiekimų lūkesčiai (M valandėlė) (5 priedas)
4. 2024-05-23 17:44 Dokumentas sukurtas: Papildomi darbai (vasaros) (8 priedas)
5. 2024-05-23 17:43 Dokumentas sukurtas: Nepasiekusių asmeninės pažangos po I pusmečio (7 priedas)
6. 2024-05-23 17:42 Dokumentas sukurtas: Kompetencijos docx 1, 3 klasės (4 priedas)
7. 2024-05-23 17:42 Dokumentas sukurtas: Asmeninės pažangos planas (1 priedas)
8. 2024-05-23 17:41 Dokumentas sukurtas: „Termometras“ mokinių įsivertinimui (3 priedas)
9. 2024-05-23 17:41 Dokumentas sukurtas: METINIS POKALBIS tvarkos aprašas (keitimas 2024)
10. 2024-05-23 17:40 Dokumentas sukurtas: 5 priedas (Įsivertinimo metodikos rodiklių aprašymai PAMOKOS ĮSIVERTINIMUI)
11. 2024-05-23 17:39 Dokumentas sukurtas: 4 priedas (pokalbių grafikas)
12. 2024-05-23 17:39 Dokumentas sukurtas: 3 priedas (atmintinė pokalbiui apie kompetencijas)
13. 2024-05-23 17:38 Dokumentas sukurtas: 2 priedas 5-8 kl mokytojų isivertinimo forma (2)
14. 2024-05-23 17:37 Dokumentas sukurtas: 1 priedas 1_4 kl mokytojų isivertinimo forma
15. 2024-05-22 11:46 Dokumentas išstrintas: Metinio pokalbio su mokytoju ir pedagoginiu darbuotoju tvarkos aprašas
16. 2024-05-22 11:46 Dokumentas išstrintas: Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo 1-4 klasėse tvarkos aprašas
17. 2024-05-22 11:46 Dokumentas išstrintas: Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo, kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo 1-4 klasėje tvarkos aprašas
18. 2024-05-20 10:43 Dokumentas atnaujintas: Valgiaraštis 2023 - 2024 m. m. (4 sav.)
19. 2024-05-20 10:43 Dokumentas atnaujintas: Valgiaraštis 2023 - 2024 m. m. (3 sav.)
20. 2024-05-20 10:43 Dokumentas atnaujintas: Valgiaraštis 2023 - 2024 m. m. (2 sav.)
21. 2024-05-20 10:43 Dokumentas atnaujintas: Valgiaraštis 2023 -2024 m. m. (1 sav.)
22. 2024-05-14 11:41 Dokumentas atnaujintas: 2024 m.gegužės mėnesio veiklos planas
23. 2024-05-09 22:44 Naujiena sukurta: ĮTRAUKTIES LINK. PATIRTYS ITALIJOJE
24. 2024-05-08 13:24 Dokumentas sukurtas: Finansinės ataskaitos
25. 2024-04-30 10:37 Naujiena sukurta: Projektas - makaronų tiltai 2024
26. 2024-04-30 10:24 Naujiena sukurta: Sveikiname naują mokinių tarybos pirmininkę Irūną Zelenkaitę
27. 2024-04-29 11:46 Puslapis atnaujintas: Darbuotojai
28. 2024-04-29 11:43 Puslapis atnaujintas: Mokytojų taryba
29. 2024-04-29 10:34 Dokumentas sukurtas: 2024 m.gegužės mėnesio veiklos planas
30. 2024-04-26 08:25 Naujiena sukurta: Taip plinta gerumas
31. 2024-04-18 12:52 Naujiena sukurta: Projekto „Atgal į mokyklą“ akimirkos
32. 2024-04-17 13:55 Naujiena sukurta: Skautai J.Tūbelio tėviškėje
33. 2024-04-16 12:39 Dokumentas išstrintas: Konkursas (2024-02-01)
34. 2024-04-16 12:37 Dokumentas atnaujintas: Konkursas (2024-02-01)
35. 2024-04-16 12:33 Dokumentas atnaujintas: 2023 metų vadovo veiklos ataskaita
36. 2024-04-15 14:42 Naujiena sukurta: Karjeros pamoka 2024-04-12
37. 2024-04-15 09:55 Naujiena sukurta: Kandidatų į mokyklos prezidentus debatai
38. 2024-04-12 12:32 Dokumentas atnaujintas: Progimnazijos nuostatai 2024 m.
39. 2024-04-12 08:39 Naujiena sukurta: Mokinių tarybos prezidento rinkimų mėnuo
40. 2024-04-11 10:30 Puslapis atnaujintas: Tėvų komitetas
41. 2024-04-11 10:18 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
42. 2024-04-10 14:11 Puslapis atnaujintas: Vaiko gerovės komisija
43. 2024-04-10 13:52 Puslapis atnaujintas: Metodinė taryba
44. 2024-04-10 09:30 Puslapis atnaujintas: 1,2% parama
45. 2024-04-09 13:33 Dokumentas atnaujintas: 2024 m.balandžio mėnesio veiklos planas
46. 2024-04-09 11:17 Puslapis atnaujintas: 1,2% parama
47. 2024-04-09 11:04 Puslapis atnaujintas: Mokytojai
48. 2024-04-09 11:00 Puslapis atnaujintas: Progimnazijos taryba
49. 2024-04-09 10:55 Puslapis atnaujintas: Mokinių taryba
50. 2024-04-08 16:04 Puslapis atnaujintas: Asmens duomenų apsauga

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30