Netradicinė pamoka


    Gegužės 6 d. į Juozo Tūbelio progimnaziją atvyko Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoja Asta Vagonienė, kuri mažiesiems pirmokėliams pravedė pamoką apie muzikinius instrumentus. Jai talkino ir kūrinius su pianinu, kanklėmis, smuiku atliko šios progimnazijos penktokės. Mažieji su dideliu susidomėjimuklausėsi mokytojos pasakojimo bei mergaičių atliekamų  kūrinių su šiais instrumentais. Pirmokėliai labai aktyviai dalyvavo pamokoje. Jie  atliko ritmo pratimus,dainavo daineles, šoko.