Turinio auditas

21%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
193 2024-04-13 Informacija Neutrali

Stvarkysi kaip tau geriau atrodo http://www.tubelis.rokiskyje.lt/?q=node/17

Almantas
201 2024-04-13 Aukcionui Neutrali

Padėsi psl. kur rekia http://www.tubelis.rokiskyje.lt/Atranka/aukcionui.pdf

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
35 2024-04-13 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Almantas
68 2024-04-13 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Almantas
80 2024-04-13 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Almantas
124 2024-04-13 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Almantas
125 2024-04-13 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Almantas
126 2024-04-13 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
202 2024-04-13 Skautų draugovė Neutrali

Paklausti progimnazijos ar informacija aktuali?

Almantas
203 2024-04-13 „Eko - Vita“ Neutrali

Paklausti progimnazijos ar informacija aktuali?

Almantas
204 2024-04-13 Keramikos studija Neutrali

Paklausti progimnazijos ar informacija aktuali?

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-04-13 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
21 2024-04-13 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
22 2024-04-13 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
23 2024-04-13 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
57 2024-04-13 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
159 2024-04-13 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
167 2024-04-13 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2024-04-13 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Almantas
30 2024-04-13 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
40 2024-04-13 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
81 2024-04-13 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
165 2024-04-13 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2024-04-13 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
8 2024-04-13 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Atstovaujamą klasę.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
11 2024-04-13 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
118 2024-04-13 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
 

Almantas
170 2024-04-13 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
172 2024-04-13 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
174 2024-04-13 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
47 2024-04-13 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Almantas
104 2024-04-13 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Almantas
107 2024-04-13 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-04-13 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotrauką - Alfredo Pučinsko
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Almantas
4 2024-04-13 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigybės aprašus

Almantas
87 2024-04-13 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Almantas
155 2024-04-13 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
53 2024-04-13 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Almantas
54 2024-04-13 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Almantas
56 2024-04-13 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Almantas
114 2024-04-13 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Almantas
161 2024-04-13 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos  asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Almantas
162 2024-04-13 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Almantas
171 2024-04-13 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Almantas
175 2024-04-13 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Almantas
176 2024-04-13 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Almantas
177 2024-04-13 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Almantas
178 2024-04-13 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Almantas
179 2024-04-13 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Almantas
180 2024-04-13 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Almantas
181 2024-04-13 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-13 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Almantas
43 2024-04-13 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Almantas
44 2024-04-13 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Almantas
45 2024-04-13 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Almantas
129 2024-04-13 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
12 2024-04-13 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Almantas
32 2024-04-13 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Almantas
41 2024-04-13 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Almantas
63 2024-04-13 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Almantas
74 2024-04-13 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Almantas
115 2024-04-13 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Almantas
116 2024-04-13 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Almantas
123 2024-04-13 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Almantas
133 2024-04-13 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Almantas
164 2024-04-13 Testas Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Almantas
182 2024-04-13 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
6 2024-04-13 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Almantas
9 2024-04-13 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Almantas
19 2024-04-13 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Almantas
27 2024-04-13 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Almantas
34 2024-04-13 Ugdymas Neutrali Almantas
46 2024-04-13 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Almantas
62 2024-04-13 Progimnazija Neutrali Almantas
64 2024-04-13 Progimnazijos himnas Neutrali Almantas
77 2024-04-13 Versija neįgaliesiems Neutrali Almantas
78 2024-04-13 Svetainės medis Neutrali Almantas
79 2024-04-13 Apie progimnaziją Neutrali Almantas
82 2024-04-13 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Almantas
86 2024-04-13 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Almantas
130 2024-04-13 Slapukų politika Neutrali Almantas
156 2024-04-13 Turinio auditas Neutrali Almantas
160 2024-04-13 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Almantas
163 2024-04-13 Savivalda Neutrali Almantas
166 2024-04-13 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Almantas
188 2024-04-13 Veiklos ataskaitos Neutrali Almantas
189 2024-04-13 Įsivertinimas Neutrali Almantas
190 2024-04-13 Standartizuoti testai Neutrali Almantas
191 2024-04-13 Nuotolinis darbas Neutrali Almantas
192 2024-04-13 Kokybės krepšelis Neutrali Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
183 2024-04-13 UTA Neutrali Almantas
194 2024-04-13 Mokykliniai projektai Neutrali Almantas
195 2024-04-13 Integruotas anglų kalbos ir geografijos projektas „Rokiškis vakar ir šiandien“ Neutrali Almantas
196 2024-04-13 Istorija apie Rokiškį Neutrali Almantas
197 2024-04-13 Pasaulinė gyvūnų diena Neutrali Almantas
198 2024-04-13 Rudens spalvos Neutrali Almantas
200 2024-04-13 Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka - individuali moksleivių pažanga Neutrali Almantas
205 2024-04-13 Erasmus+ projektas Neutrali Almantas
206 2024-04-13 „Muzikai nereikia kalbų“ Neutrali Almantas
207 2024-04-13 Erasmus+ KA229 projektas Neutrali Almantas
208 2024-04-13 „Aš rašau, nes aš taip pat esu rašytojas“ Neutrali Almantas
209 2024-04-13 Išvyka į Suomiją Neutrali Almantas
210 2024-04-13 Stažuotė Graikijoje Neutrali Almantas
211 2024-04-13 Stažuotė Anglijoje Neutrali Almantas
212 2024-04-13 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Almantas
214 2024-04-13 UTA Neutrali Almantas
215 2024-04-13 Juozo Tūbelio keliu Neutrali Almantas
216 2024-04-13 Tūkstantmečio mokyklos Neutrali Almantas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-04-13 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Almantas
2 2024-04-13 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotrauką - Alfredo Pučinsko
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Almantas
4 2024-04-13 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Pareigybės aprašus

Almantas
6 2024-04-13 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Almantas
7 2024-04-13 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
8 2024-04-13 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Atstovaujamą klasę.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
9 2024-04-13 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Almantas
11 2024-04-13 Progimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
12 2024-04-13 Pasiekimai Neutrali

Ar skelbiate informaciją apie mokinių pasiekimus?
Jei taip, tuomet pateikite naujausią informaciją.

Almantas
18 2024-04-13 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 

Almantas
19 2024-04-13 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Almantas
21 2024-04-13 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
22 2024-04-13 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Pateikite:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Kontaktinį telefoną 
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
23 2024-04-13 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Neutrali

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
27 2024-04-13 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Almantas
28 2024-04-13 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
 

Almantas
30 2024-04-13 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
32 2024-04-13 1,2% parama Neutrali

Reikia pritaikyti aktualiems metams.
Taip pat prašome pateikti surinktų bei išleistų lėšų informaciją.

Almantas
34 2024-04-13 Ugdymas Neutrali Almantas
35 2024-04-13 Ugdymo organizavimas Neutrali

Prašome pateikti naujausių mokslo metų ugdymo planą.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.

Almantas
40 2024-04-13 Visos dienos mokykla Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
41 2024-04-13 Projektinė veikla Neutrali

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote/kokiuose dalyvaujate.

 

Almantas
43 2024-04-13 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Almantas
44 2024-04-13 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Almantas
45 2024-04-13 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Almantas
46 2024-04-13 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Almantas
47 2024-04-13 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Almantas
53 2024-04-13 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Almantas
54 2024-04-13 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Almantas
56 2024-04-13 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti atsakingą asmenį ir jo kontaktus - telefono numerį ir el. pašto adresą.
Taip pat pateikite korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Almantas
57 2024-04-13 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
62 2024-04-13 Progimnazija Neutrali Almantas
63 2024-04-13 Filosofija, misija, vizija Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) filosofiją, misiją, viziją.

Almantas
64 2024-04-13 Progimnazijos himnas Neutrali Almantas
68 2024-04-13 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Almantas
74 2024-04-13 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Almantas
77 2024-04-13 Versija neįgaliesiems Neutrali Almantas
78 2024-04-13 Svetainės medis Neutrali Almantas
79 2024-04-13 Apie progimnaziją Neutrali Almantas
80 2024-04-13 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Almantas
81 2024-04-13 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
82 2024-04-13 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Almantas
86 2024-04-13 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Almantas
87 2024-04-13 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti kitų (ne pedagogų) darbuotojų:
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Almantas
104 2024-04-13 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Almantas
107 2024-04-13 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

Almantas
114 2024-04-13 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti
Už civilinę saugą atsakingą asmenį.
Civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Almantas
115 2024-04-13 Progimnazijos simboliai Neutrali

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Almantas
116 2024-04-13 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Almantas
118 2024-04-13 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Pateikti:
Komisijos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas komisijoje.
 

Almantas
123 2024-04-13 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Almantas
124 2024-04-13 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Almantas
125 2024-04-13 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis Neutrali

Ar skelbiate konsultacijų tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio konsultacijų tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Almantas
126 2024-04-13 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Almantas
129 2024-04-13 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Almantas
130 2024-04-13 Slapukų politika Neutrali Almantas
133 2024-04-13 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Almantas
155 2024-04-13 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį

Almantas
156 2024-04-13 Turinio auditas Neutrali Almantas
159 2024-04-13 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
160 2024-04-13 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Almantas
161 2024-04-13 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ skelbiamos  asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas) ir kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.

Almantas
162 2024-04-13 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Almantas
163 2024-04-13 Savivalda Neutrali Almantas
164 2024-04-13 Testas Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Almantas
165 2024-04-13 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Almantas
166 2024-04-13 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Almantas
167 2024-04-13 Specialusis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Almantas
170 2024-04-13 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Ar tokį turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Komiteto narių vardus, pavardes.
Atstovaujamą klasę.
Pareigas komitete.
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
171 2024-04-13 Priėmimas į progimnaziją Neutrali

Pateikite naujausią ir aktualią informaciją apie priėmimą į Jūsų švietimo įstaigą.

Almantas
172 2024-04-13 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas taryboje.
Tarybos funkcijas.
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
174 2024-04-13 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Almantas
175 2024-04-13 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Almantas
176 2024-04-13 Covid-19 Bendrieji reikalavimai

Pateikite visą aktualią informaciją, susijusią su Covid-19

Almantas
177 2024-04-13 Viešieji pirkimai Neutrali

Prašome pateikti visą informaciją bei dokumentus apie viešuosius pirkimus arba nurodyti, kur ją galima pasiekti (išorinės pirkimų sistemos).

Almantas
178 2024-04-13 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Almantas
179 2024-04-13 Dažniausiai užduodami klausimai Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Almantas
180 2024-04-13 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Konsultavimasis su visuomene“ turi būti pateikiama informacija apie numatomą ar vykdomą konsultavimąsi su visuomene visuomenei ar įstaigai aktualiais klausimais (konsultavimuisi teikiamo klausimo esmė ir nuoroda į portale „Mano vyriausybė“ paskelbtą viešąją konsultaciją).

Almantas
181 2024-04-13 Pranešėjų apsauga Neutrali

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Pranešėjų apsauga“ skelbiama, kaip įstaigai turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytus požymius: nurodoma, kokie asmenys gali teikti informaciją apie pažeidimus; nurodoma, kokia forma gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (pateikiama nuoroda į Pranešimo apie pažeidimą formą, nustatytą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, priede, ir informuojama, kad, teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu); nurodoma, kokiais būdais gali būti teikiama informacija apie pažeidimus (nurodomi įstaigos sukurtame vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale numatyti būdai arba kiti būdai, jei, laikantis Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo nuostatų, šis kanalas įstaigoje nėra sukurtas); nurodomos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos; pateikiamos nuorodos į aktualią Pranešėjų apsaugos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų redakciją.

Almantas
182 2024-04-13 ES finansuojami projektai Rekomendacija

Vykdytojas savo interneto svetainėje (jei tokią turi) privalo paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą: įvardinti projekto tikslus, apibūdinti siekiamus rezultatus, naudą, nurodyti fondą, iš kurio projektas gavo finansavimą. Viešinant projektą savo interneto svetainėje, projekto vykdytojas turi naudoti pilnos versijos 2014–2020 m. ES fondų logotipą matomoje svetainės puslapio vietoje, kad atsidarius puslapį vartotojui aiškiai matytųsi, t. y. neslenkant puslapiu žemyn.

Almantas
183 2024-04-13 UTA Neutrali Almantas
188 2024-04-13 Veiklos ataskaitos Neutrali Almantas
189 2024-04-13 Įsivertinimas Neutrali Almantas
190 2024-04-13 Standartizuoti testai Neutrali Almantas
191 2024-04-13 Nuotolinis darbas Neutrali Almantas
192 2024-04-13 Kokybės krepšelis Neutrali Almantas
193 2024-04-13 Informacija Neutrali

Stvarkysi kaip tau geriau atrodo http://www.tubelis.rokiskyje.lt/?q=node/17

Almantas
194 2024-04-13 Mokykliniai projektai Neutrali Almantas
195 2024-04-13 Integruotas anglų kalbos ir geografijos projektas „Rokiškis vakar ir šiandien“ Neutrali Almantas
196 2024-04-13 Istorija apie Rokiškį Neutrali Almantas
197 2024-04-13 Pasaulinė gyvūnų diena Neutrali Almantas
198 2024-04-13 Rudens spalvos Neutrali Almantas
200 2024-04-13 Šiuolaikinė mokymo(si) aplinka - individuali moksleivių pažanga Neutrali Almantas
201 2024-04-13 Aukcionui Neutrali

Padėsi psl. kur rekia http://www.tubelis.rokiskyje.lt/Atranka/aukcionui.pdf

Almantas
202 2024-04-13 Skautų draugovė Neutrali

Paklausti progimnazijos ar informacija aktuali?

Almantas
203 2024-04-13 „Eko - Vita“ Neutrali

Paklausti progimnazijos ar informacija aktuali?

Almantas
204 2024-04-13 Keramikos studija Neutrali

Paklausti progimnazijos ar informacija aktuali?

Almantas
205 2024-04-13 Erasmus+ projektas Neutrali Almantas
206 2024-04-13 „Muzikai nereikia kalbų“ Neutrali Almantas
207 2024-04-13 Erasmus+ KA229 projektas Neutrali Almantas
208 2024-04-13 „Aš rašau, nes aš taip pat esu rašytojas“ Neutrali Almantas
209 2024-04-13 Išvyka į Suomiją Neutrali Almantas
210 2024-04-13 Stažuotė Graikijoje Neutrali Almantas
211 2024-04-13 Stažuotė Anglijoje Neutrali Almantas
212 2024-04-13 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Almantas
214 2024-04-13 UTA Neutrali Almantas
215 2024-04-13 Juozo Tūbelio keliu Neutrali Almantas
216 2024-04-13 Tūkstantmečio mokyklos Neutrali Almantas