Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

Žaneta Motuzienė Mokytoja

Pirmininkė

2.

Sigita Rubliauskienė Mokytoja

Narė

3.

Genutė Pugžlienė Mokytoja Narė

4.

Daiva Vaikutienė Mokytoja

Narė

5. Virgiluja Navikienė Mokytoja Narė
6. Rasa Čižauskienė Mokytoja Narė
7. Rasa Keliuotienė Mokytoja Narė
8. Limina Kraskauskienė Mokytoja Narė
9. Dalia Paliūnienė Mokytoja Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 10.45 – 11.30
 • 5. 12.00 – 12.45
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.50 – 14.35
 • 8. 14.45 – 15.30