Mokytojai


 Mokytojai ekspertai 

1.  Laima Kvedaravičienė                             chemija

 Mokytojai metodininkai

1.   Aina Vilkauskienė                                   biologija
2.   Lina Petrauskienė                           technologijos
3.   Marina Kubilienė                                           dailė    
4.   Vytautas Deksnys                                         fizika
5.   Algirdas Paliūnis                                   geografija
6.   Almantas Keliuotis                                 inf. techn.
7.   Vilma Krasauskaitė                                inf. techn.
8.   Limina Kraskauskienė                                 istorija
9.   Algis Paliukas                                      kūno kultūra
10. Dalia Paliūnienė                                  kūno kultūra
11. Regina Čereškienė                              kūno kultūra
12. Birutė Budreikienė                             lietuvių kalba
13. Birutė Vėtienė                                    lietuvių kalba
14. Virginija Krasauskienė                       lietuvių kalba
15. Janina Matijošienė                                matematika
16. Lina Liobikienė                                      matematika
17. Rimantas Tamošiūnas                                  muzika
18. Raisa Tuskenienė                                     rusų kalba
19. Žaneta Motuzienė                                  anglų kalba
20. Liucija Varnienė                                               etika
21. Jūratė Deksnienė                         pradinis ugdymas
22. Sigita Galvelienė                          pradinis ugdymas
23. Janina Jankienė                           pradinis ugdymas
24. Nijolė Jurevičiūtė                         pradinis ugdymas
25. Olia Samėnienė                            pradinis ugdymas
26. Gražina Lekavičienė                    pradinis ugdymas
27. Ramutė Repšienė                         pradinis ugdymas
28. Sigita Rubliauskienė                    pradinis ugdymas
29. Raimonda Rumšienė                    pradinis ugdymas
30. Daiva Milašienė                           pradinis ugdymas
31.
Ilona Narkevičienė                      pradinis ugdymas

Vyresnieji mokytojai

1.   Asta Kirstukienė                                   anglų kalba
2.   Daiva Valančiauskaitė                          anglų kalba
3.   Daiva Vaikutienė                                  anglų kalba
4.   Inga Janiūnienė                                   anglų kalba 
5.   Lina Kalvelytė                                       anglų kalba
6.   Ovidijus Freitakas                                anglų kalba
7.   Rasa Keliuotienė                                     geografija
8.   Lina Freitakienė                                               etika
9.  Margarita Dzingienė                            lietuvių kalba
10. Irena Lašienė                                       matematika
11. Vida Stočkutė                                       matematika
12. Virgilija Navikienė                                matematika
13. Zenonas Pošiūnas                                 matematika
14. Genovaitė Pugžlienė                               rusų kalba
15. Liudmila Strazdienė                                rusų kalba
16. Irina Kuznecova                                      rusų kalba
17. Daiva Rimkienė                                             muzika
18. Diana Černiuvienė                                          tikyba
19. Vladimiras Bielovas                            technologijos
20. Eleonora Baršienė                              technologijos 
21. Dalia Petrauskienė                                         dailė
22. Nijolė Fijalkauskienė                    pradinis ugdymas
23. Audra Matulionienė                       pradinis ugdymas
24. Rita Vaitiekauskienė                     pradinis ugdymas
25.
Marytė Vaitkevičiūtė                     pradinis ugdymas
26. Reda Jakutienė                             pradinis ugdymas
27. Erika Kvaselytė                             pradinis ugdymas

Mokytojai

1. Vaidas Daujotis                                      technologijos
2. Agnė Mackuvienė                                             istorija