Pilotinio projekto „Saugi mokykla“ seminaras


        
          2010 03 29 dieną gimnazijoje įvyko seminaras, kuriame dalyvavo mūsų ir Obelių gimnazijos mokytojai. Pranešimus skaitė  pilotinio projekto „Saugi mokykla" konsultantė Vivi Hawia iš Švedijos ir organizacijos „Gelbėkit vaikus" projekto vadovė Inga Šablinskienė. Viešnios pasakojo apie pilotinio projekto svarbą, patyčias ir smurtą, vykstančius tarp vaikų. Pranešėjos atkreipė dėmesį į mokytojų bendruomenės uždavinius planuojant darbą, vykdant patyčių ir smurto prevenciją. Viešnia iš Švedijos pasidalino sukaupto darbo patirtimi, atkreipė dėmesį į bendras  visų gimnazijos darbuotojų  pastangas mažinant smurtą ir patyčias mokykloje.
        Kitas tokio pobūdžio seminaras vyks rudenį Obelių gimnazijoje.