Metodinės tarybos posėdis


 
           Kovo 8-ąją įvyko išplėstinis metodinės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Rokiškio pradinės, mokyklos-darželio  „Ąžuoliukas", mokyklos-darželio „Varpelis" ir Kavoliškio pradinės mokyklos vadovai bei ketvirtose klasėse dirbantys mokytojai. Aptarti klausimai, susiję su būsimųjų penktokų klasių komplektavimu ir sėkmingo mokymosi prielaidomis. Posėdyje taip pat dalyvavo socialinės pedagogės, logopedės, psichologė ir gimnazijos vadovai.