Himnas (muzika ir žodžiai)


 MOKYKLAI 
(muzika)


Į paslapčių kelius vilioji, mokykla
Nors metai lekia greit, o tu vis dar jauna.
Čia mūsų išmintis, jaunų akių šviesa,
Čia gėris ir viltis, jaunatviška dvasia.

        Čia vaikystės takai,
        Čia jaunystės keliai,
        Mane šaukia, vilioja, vadina
        Mokykla.
        Atminimų šviesa
        Čia visi mes s
ave subrandinam.

Čia rūpesčiai jauni ir meilė mūs pirma.
Šviesk, spinduliuok ir kviesk, mieloji mokykla.
Atverk žinių skrynias, išmokyk nepaklyst,
Suteik tvirtybės mums gyvenimo kely.

        Čia vaikystės takai,
        Čia jaunystės keliai,
        Mane šaukia, vilioja, vadina
        Mokykla.
        Atminimų šviesa
        Čia visi mes s
ave subrandinam.

Žodžiai V.Papaurėlienės
muzika R.Tamošiūno