Pagerbimas


     Grupė mokyklos skautų pagerbė Juozą Tūbelį prie jo tėviškėje pastatyto paminklo, pasodino gėlių.