Pradinukų etnokultūra


    2020 metai buvo paskelbti TAUTODAILĖS metais. Rokiškio švietimo centras ir rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Olia Samėnienė parengė ilgalaitę programą „Etnokultūros skrynią atvėrus“. Metų pradžioje Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Olia Samėnienė skaitė pranešimą apie etnokultūrą, tautodailę, pradinių klasių mokytoja ir būrelio vadovė Rita Vaitiekauskienė pristatė NVŠ ,,Gija po gijos” veiklas, surengė juostų parodą, demonstravo praktinius užsiėmimus su vaikais, mokytoja Nijolė Jurevičiūtė pasakojo apie vakarones, mokymą groti kanklėmis bei kitus etnokultūrinius renginius progimnazijoje.
       Balandžio mėnesį vyko Rokiškio rajono pradinių klasių mokinių virtuali foto paroda „ETNOKULTŪROS SKRYNIĄ ATVĖRUS“, kurioje dalyvavo ir progimnazijos pradinių klasių mokytojos Olia Samėnienė, Rita Vaitiekauskienė ir Nijolė Fijalkauskienė, kurios pristatė mokinių veiklas. Buvo sukurtas filmukas apie etnokultūrą rajono mokyklose:

 https://www.facebook.com/
RokiskioRajonoSavivaldybesSvietimoCentras/
videos/247997703250446

      Gruodžio 15 d. į baigiamąjį ilgalaikės programos „Etnokultūros skrynią atvėrus“renginį nuotoliniu būdu jungėsi rajono pradinių klasių mokytojai ir rajono Etninės kultūros olimpiados dalyviai. Planuota popietė su liaudiškais papročiais, žaidimais, mįslėmis, pasakomis, persikėlė į virtualią erdvę. Renginyje dalyvavo visų rajono mokyklų atstovai. O iš Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos dalyvavo pradinių klasių mokytojos Olia Samėnienė, Rita Vaitiekauskienė ir Nijolė Jurevičiūtė, jos paruošė informatyvius video pristatymus ir pranešimus apie tai, kaip etninė kultūra integruojama į ugdymo turinį progimnazijoje. Filmą padėjo kurti IT specialistė Vilma Krasauskaitė.
     Renginyje dalyvavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytoja Laima Bieliūnienė ir perskaitė du pranešimus renginio dalyviams: „Mažas grūdas dideliu medžiu užauga“ ir „Lyderystė – tai grįžimas prie savo šaknų“.
     Apibendrinant renginį ir ilgalaikę programą buvo pasidžiaugta, kad tikslai pasiekti – tinkamai paminėti Tautodailės metai, aptartas ir pristatytas etnokultūros integravimas į ugdymo turinį, ugdytas mokinių tapatumas ir įtvirtinta nuostata, kad gerbiant ir suvokiant savo tapatumą ugdoma tolerancija ir pagarba kitų kultūrų atstovams.