Projektas


           Lapkričio 11-15 dienomis mūsų partneriai lankėsi Rokiškyje. Vizito dienotvarkė labai įvairi ir intensyvi. Vakar įvyko partnerių sutikimas-konferencija mokykloje, kurios metu buvo pristatyta mūsų progimnazija, šalis. Buvo trumpai aptarti jau įvykę vizitai į Lenkiją, Bulgariją ir Estiją. Svečiai dalyvavo įvairių dalykų edukacinėse pamokose. Mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į susitikimą su rajono valdžios atstovais, vyko į apžvalginę ekskursiją Šv. Mato bažnyčioje.

        Susitikimo metu kiekviena šalis demonstravo nacionalinį šokį arba žaidimą ir mokė kitus, koncertavo choreografijos mokyklos mokiniai. Trečiadienį Rokiškio krašto muziejuje lankėmės edukacinėse programose: „Senovė žalvariu prabyla“, ‚Šilta kaip avelė, „Žvakių liejimas“. A.Keraitienė vedė edukacinę programą „Archajiniai instrumentai“ svečiams-mokytojams. Vakare visi šokome ir dainavome kartu su „Gastauta“. Ketvirtadienį vykome į Anykščius, Arklio muziejų, kuriame kepėme duoną ir raliavome piemenėlių dainas. Taip pat aplankėme Lajų Taką, Puntuką. Penktadienį vykome į Ilzenbergo ekologinį ūkį, kur degustavome ekologiškus produktus, klausėmės Rokiškio muzikos mokyklos koncerto. Tikimės, kad mūsų partneriai turiningai  praleido šią savaitę Rokiškyje. Laukia vizitai į Kroatiją ir Lenkiją, kur bus pristatyti projekto galutiniai produktai: muzikinis pasirodymas ir nufilmuotos integruotos muzikos ir įvairių dalykų pamokos.