Adresai


 

www.smm.lt                Švietimo ir mokslo ministerija

https://lm.lt/nuorodos  Tai, kas įdomu švietimo įstaigoms

https://www.pedagogas.lt/

Standartizuoti testai

http://www.ugdymas.upc.smm.lt/  Ugdymo plėtotės centras

Rokiškio savivaldybės švietimo centras

http://www.rokiskis.lt/lt/svietimas.html

http://www.svietimoprofsajunga.lt/  Švietimo profsąjunga

http://www.lsdps.lt/          

http://ku.vadoveliai.lt/index.php  Kengūriškas uždavinynas

http://www.speakenglish.co.uk/?lang=lt  Mokytis anglų kalbos

http://www.angluabc.lt/?page_id=15  Anglų kalbos ABC

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_lt.pdf
                                   Erasmus + programos vadovas (pdf byla)