Jaunųjų ūkininkų veikla


         2019 m. gegužę Rokiškio krašto muziejuje vyko tarptautinė muziejų idėjų – edukacinių programų mugė. Joje kartu su mokytoja Rita Vaitiekauskiene dalyvavo ir mūsų progimnazijos pradinių klasių Jaunųjų ūkininkų būrelio 4 mergaitės: Akvilė Šeškutė, Aistė Minkevičiūtė, Kotryna Vaitiekauskaitė ir Smiltė Erslovaitė. Mergaitės vedė edukacinę programą apie sėklyčių pakavimą senoviniu būdu bei pačios pasikeisdamos aktyviai išbandė beveik visas renginio siūlomas edukacijas.

         2019 m. birželio 20 d. Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacijos narius į respublikinę  projektinę dieną „Grynas oras - sveikatos šaltinis'', skirtą Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai paminėti, pakvietė  Pasvalio r. Saločių  Antano  Poškos pagrindinės mokyklos JŪR nariai. Jų tarpe buvo ir Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių (mok. Rita Vaitiekauskienė) ir dalykinių klasių (mok. A. Vilkauskienė) būrelių narių. Be išvardytų dalyvių  šventėje viešėjo ir Biržų rajono Pačiaraukštės mokiniai. Po dalyvių prisistatymų ir svečių sveikinimų Namišių kultūros namų folklorinis ansamblis „Gaspadoria“, kurių nariai yra apylinkių brandūs, tačiau jaunatviški ūkininkai, visus pakvietė į lietuvių liaudies šokių ir  žaidimų emocingą edukaciją. Projekto dalyviai pasistiprinę gardžia koše išklausė Ritos Vaitiekauskienės pranešimą „Kur žemės vidurys'' ir išsiruošė  į penkiolikos užduočių stotelių, kurias ruošė visų dalyvaujančių rajonų pedagogės (tame tarpe ir Aina Vilkauskienė),  labirintą bei dvi kūrybines šeimininkų  paruoštas dirbtuves. Kad nepaklystų, kiekviena komanda gavo po teritorijos žemėlapį. Įsitraukus į veiklas, dvi su puse valandos pralėkė nepastebimai. Projektinę dieną vainikąvo  apdovanojimai bei  apžvalginė mini kelionė po Saločių miestelį.  Didžiulį įspūdį padarė Antaninių  „Laivų parade'' dalyvavę laivai.

        Nuostabioje Saločių mokyklos aplinkoje dalyviai praleido smagią, įsimintiną, turiningą dieną: išbandė savo jėgas ir įsivertino žinias, įgijo kūrybiškumą ugdančių įgūdžių, susirado naujų draugų. Šios projektinės dienos patirtinių veiklų įspūdžiai formavo suvokimą, kad Lietuvos gamta yra sveikatos ir tautinės tapatybės formavimo šaltinis, suteikiantis galimybių bet kuriame pasaulio kampelyje jaustis visaverčiu piliečiu.