Metodinė išvyka


       Balandžio 5d. mūsų mokyklos mokytojai aplankė  Salduvės progimnaziją.  Buvo pasidalinta metodine patirtimi, susipažinta su progimnazijos vertinimo sistema.