Pilotinis projektas „Saugi mokykla"


   Visuomeninė organizacija   „Gelbėkit vaikus"   dvylikoje Lietuvos mokyklų pradeda vykdyti Pilotinį projektą „Saugi mokykla", kurio ilgalaikis tikslas yra mokykla be smurto ir patyčių.

 

   Į šį projektą įsitraukė ir mūsų gimnazija.

   Projekte dalyvauja prieš smurtą nukreiptoms idėjoms pritariančios   vaikų   grupės.   Projekto žingsniai:

   Sukurta taryba iš mokytojų, mokinių, administracijos, tėvų;

   Atliktas tyrimas, parengtas veiksmų planas ir strategija patyčių prevencijai;

  Gimnazijos bendruomenė, tėvai ir mokiniai supažindinami su veiklos planu bei strategija.

   Pilotinis   projektas   yra   parengtas Švedijos   mokyklų programos     prieš   smurtą   pavyzdžiu.  Švedijoje   tokia programa prieš smurtą ir patyčias yra patvirtinta Švedijos vyriausybės ir privaloma kiekvienai mokyklai.