Metai su informatika pradiniame ugdyme


        Birželio 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ pirmo etapo apibendrinimas. Šio projekto metu mokslininkų, Ugdymo plėtotės centro ir 10 Lietuvos mokyklų komandos  kūrė ir išbandė informatikos turinį pradinėse klasėse. Renginį moderavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė L.Jasiukevičienė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius G. Vaidelis. Apie 160 renginio dalyvių: savivaldybių Švietimo skyrių atstovai,  projekto partneriai,  ŠMM, UPC, NEC, ŠAC ir kt. institucijų atstovai prieš renginį stebėjo mokyklų komandų  praktiškai pristatomas veiklas, skirtas ugdyti mokinių informatinį mąstymą pradiniame ugdyme. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos komanda: R.Repšienė, S.Rubliauskienė, N.Fijalkauskienė, M.Vaitkevičiūtė, V.Krasauskaitė, L.Varnienė pristatė dar Lietuvoje nežinomus Ozobot robotukus.

         Komandos vadovas Liucija Varnienė