Metai su informatika pradiniame ugdyme


        Birželio 15 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ pirmo etapo apibendrinimas. Šio projekto metu mokslininkų, Ugdymo plėtotės centro ir 10 Lietuvos mokyklų komandos  kūrė ir išbandė informatikos turinį pradinėse klasėse. Renginį moderavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė L.Jasiukevičienė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius G. Vaidelis. Apie 160 renginio dalyvių: savivaldybių Švietimo skyrių atstovai,  projekto partneriai,  ŠMM, UPC, NEC, ŠAC ir kt. institucijų atstovai prieš renginį stebėjo mokyklų komandų  praktiškai pristatomas veiklas, skirtas ugdyti mokinių informatinį mąstymą pradiniame ugdyme. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos komanda: R.Repšienė, S.Rubliauskienė, N.Fijalkauskienė, M.Vaitkevičiūtė, V.Krasauskaitė, L.Varnienė pristatė dar Lietuvoje nežinomus Ozobot robotukus.

         Šios  priemonės galimybėmis ir pritaikymu pamokose labai susidomėjo atstovai iš Biznio mašinų kompanijos, Lietuvos edukologijos universiteto, VŠĮ „Robotikos akademija“, Švietimo informacinių technologijų centro, įmonės Bentley Systems. Visus susirinkusius pasveikino LR Švietimo ir mokslo viceministras G.Kazakevičius. Vilniaus universiteto profesorė dr. V.Dagienė informatinį mąstymą pristatė kaip XXI amžiaus iššūkį. Vienos pagrindinių projekto rėmėjų įmonės Bentley Systems personalo vadovė Rytų Europai ir Rusijai G. Ščiukaitė džiaugėsi galėdama prisidėti prie šiuolaikinio mokymosi galimybių sudarymo. Ugdymo plėtotės centro metodininkė A.Zdanevičienė ir visos mokyklų komandos pasidalino projekto lūkesčiais, džiaugsmais, išsipildžiusiomis svajonėmis. Kiekvienos komandos pristatymas palydėtas plojimais ir padėkomis. 2018-2019 mokslo metais  prie projekto prisijungs dar 90 Lietuvos mokyklų, kurios tęs veiklas konsultuojamos mokslininkų, Ugdymo plėtotės centro komandos ir jau patirties įgijusių mokyklų komandų.

 Komandos vadovas Liucija Varnienė