RAJONINĖ METODINĖ DIENA


      Vasario 22 d. vyko Rokiškio rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Mūsų sėkmės žingsneliai“ Juozo Tūbelio progimnazijoje. Į renginį susirinko 62 dalyviai: pradinių klasių mokytojai, anglų kalbos mokytojai, mokantys pradinių klasių mokinius, švietimo pagalbos specialistai, mokyklų vadovai, pavaduotojai.

      Gražia rokiškietiška tarme dalyvius pasveikino mažieji Rokiškio Juozo Tūbelio mokiniai ir mokytojos Nijolė Jurevičiūtė, Daiva Milašienė. Visi kartu sudainavo liaudišką dainą. Progimnazijos mokytojai dalyviams paruošė vienuolika pranešimų. Visi klausėsi ir stebėjo pavaduotojos ugdymui Liucijos Varnienės parengtą mokyklos pristatymą, pradinių klasių mokytojos Redos Jakutienės pranešimo „Projektiniai darbai, skatinantys mokinių saviugdą“ ir logopedės Reditos Pranskūnienės  pranešimo „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai, jų priežastys“. Dalyviai galėjo rinktis mokytojos Raimondos Rumšienės praktinį užsiėmimą  „Kūrybinės dirbtuvės“, anglų kalbos mokytojos Nijolės Jurevičiūtės pranešimą  „Mažais žingsneliais link didžiosios anglų kalbos“, mokytojų Ramutės Repšienės ir Nijolės Fijalkauskienės pasidalinimą patirtimi ir projekto ,,Informatika pradiniame ugdyme” pristatymą bei to paties projekto pristatymą ir dalinimąsi patirtimi, kuriuos paruošė mokytojos Sigita Rubliauskienė ir Marytė Vaitkevičiūtė. Po įdomaus ir prasmingo darbo sekė trumpa pertrauka, kurios metu dalyviai dalinosi išgirstomis naujienomis, apžiūrėjo mokytojos Ritos Vaitiekauskienės stendinį pranešimą „Jaunųjų ūkininkų būrelio veikla miesto mokykloje“, susipažino su 3D klase. Po pertraukos dalyviai vėl skirstėsi į grupes. Jie galėjo rinktis mokytojos Sigitos Galvelienės pranešimą „Mažiau teorijos, daugiau praktikos“, mokytojos Jūratės Deksnienės  pranešimą  „Patirtis ir pamokos dirbant su Blue – Bot robotukais“, informacinių technologijų mokytojos Vilmos Krasauskaitės, pradinių klasių mokytojos Olios Samėnienės ir anglų kalbos mokytojos Erikos Kvaselytės stažuotės Austrijoje „Programavimas vaikams“ pristatymą  ir praktinius mokymus arba mokytojos Daivos Milašienės pamokėlę „Lietuvių liaudies šokiai“,  mokytojų Audronės Matulionienės ir Nijolės Jurevičiūtės pranešimą „Etnokultūriniai šeimos vakarai mokykloje“. Progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas akcentavo, kad tokie gerosios patirties sklaidos renginiai labai naudingi mokytojams. „Dalindamasis ne tik atiduodi, bet ir  gauni dvigubai didesnę grąžą sau“, sakė mokyklos vadovas. Jis padėkojo savo kolektyvui už iniciatyvą ir entuziazmą, švietimo centrui už pagalbą organizuojant, o dalyviams už tai, kad taip nuoširdžiai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, klausė pranešimų.