Mažųjų gamtininkų olimpiada


     Lapkričio 30d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje vyko Rokiškio rajono 2-4 klasių mokinių Mažųjų gamtininkų olimpiada. Olimpiada jubiliejinė – dešimtoji.Olimpiados iniciatorė ir pagrindinė organizatorė - Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos pradinių klasių mokytoja Olia Samėnienė. Olimpiados draugai ir rėmėjai – Rokiškio švietimo centras, Rokiškio rajono savivaldybė, VĮ Rokiškio miškų urėdija ir AB Rokiškio komunalininkas.


    

      Į olimpiadą atvyko 11 rajono pradinių klasių mokinių komandų. ,,Tūbeliečiai” parengė net dvi komandas, jiems padėjo ruoštis mokytojos Nijolė Fijalkauskienė ir Daiva Milašienė, o renginio metu vaikus globojo mokytoja Nijolė Jurevičiūtė. Olimpiados dalyvius sveikino  Juozo Tūbelio progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas, VĮ Rokiškio miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Julius Adamonis, Rokiškio švietimo centro metodininkė Rosita Lasienė ir mokytoja Olia Samėnienė.
     Mokiniai „keliavo“ per stoteles, kuriose turėjo įveikti įvairias užduotis: išspręsti kryžiažodį, atpažinti sėklas ir augalus, įvairius gyvūnus, paukščius, įvardinti naudingas iškasenas, atsakyti į klausimus. Poilsio stotelėse buvo žaidžiami žaidimai, mėgdžiojami paukščių balsai, atliekamos  šiukšlių rūšiavimo užduotys.
     Visi olimpiados dalyviai buvo apdovanoti gausiomis rėmėjų dovanomis – knygomis apie gamtą ir ekologiją, padėkos raštais. Džiugu, kad I-oji  Juozo Tūbelio progimnazijos komanda užėmė pirmąją vietą. O mokytojai Oliai Samėnienei buvo įteikta Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro padėka už dešimtą kartą organizuojamą olimpiadą, padėkota mokytojoms Nijolei Fijalkauskienei ir Danutei Tymukienei, kurios rengė užduotis olimpiadai.