Akimirkos iš adventinės popietės „Angelo delnuose“


 

       2017 gruodžio14 d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje vyko adventinis rytmetys ir  popietė „Angelo delnuose“. Rytmetys buvo skirtas 1-4 klasių mokiniams, o popietė - progimnazijos partneriams, rėmėjams ir buvusiems mokyklos mokytojams. Popietę paruošė tikybos mokytojos I.Narkevičienė, D.Černiuvienė, 3b klasės mokytoja D.Milašienė ir muzikos mokytoja D.Rimkienė. Renginio metu prisimintos  svarbiausios tikėjimo tiesos ir darbai laukiant šv. Kalėdų. 3b klasės mokiniai nupynė didžiulį Advento vainiką, padėkojo kiekvienam progimnazijos partneriui už įvairias veiklas bendradarbiaujant. Atskridęs baltas angelas (3c klasės mokinė A.Pranskūnaitė), savo šokiu sujaudino visų širdis. Kiekvienas svečias išsinešė į namus po kuklų vaikų gamintą angelėlį ir žvakelę, kuriuos pašventino Rokiškio šv. Mato bažnyčios vikaras. Ramybės, susitaikymo su pačiu savimi, atlaidumo visiems susirinkusiems linkėjo Rokiškio meras A.Vagonis, vikaras D.Matiukas, progimnazijos direktorius Z.Pošiūnas, mokytojai senjorai.
       Po vakaronės dar ilgai mokytojų kambaryje negeso šviesos, o prie garuojančio arbatos puodelio netilo šiltų pokalbių šurmulys.