Naktis mokykloje


            Kovo mėnesį  5-8 klasės dalyvavo akcijoje „Savaitė be patyčių“. Klasės kūrė filmukus prieš patyčias tema „Patyčios gali ir turi baigtis“. Geriausius filmukus sukūrė 5d ir 7b klasės. Gegužės 26d. nugalėtojai buvo pakviesti į renginį  „Naktis mokykloje“.