Padėka už dovanotas knygas


    Baigiantis 2016m. progimnazijos bibliotekininkės tradiciškai organizavo akciją  „Knygų Kalėdos“. Šiais metais bibliotekai buvo padovanotos 62 knygos.
     Dėkojame 2c, 3a, 5b, 5c, 7c ir 7d klasių mokiniams ir jų auklėtojoms už dovanotas naujas ir įdomias knygas. Nuoširdų ačiū tariame šiems mokiniams:J.Keliuotytei iš 3c kl., 5b kl. mokinėms A.Bražulytei, R.Rakauskaitei, I.Gobužaitei, E.Chlebnikovaitei, 8b kl. mokinei Ž.Maluiškaitei, 6d kl. mokinėms G.Kanapeckaitei, B.Sapagovaitei, L.Kleiniui, G,Vaznelytei. Knygų bibliotekai padovanojo ir mokytojai V.Krasauskaitė, M.Dzingienė, R.Tamošiūnas, raštinės vedėja J.Lašaitė. Ačiū visiems! Kviečiame skaityti!

Bibliotekininkės