Progimnazijos taryba


Progimnazijos taryba
2016 - 2017 m.m.

Tėvai:

1. Linas Brekys - progimnazijos tarybos pirmininkas
2. Dalius Trumpa
3. Simonas Tuska
4. Elinga Mikulėnienė
5. Donatas Guzevičius
6. Violeta Jasiulevičienė
7. Jolanta Kondratienė

Mokytojai:

1. Zenonas Pošiūnas
2. Laima Kvedaravičienė
3. Limina Kraskauskienė
4. Nijolė Fijalkauskienė
5. Raimonda Rumšienė
6. Ramutė Repšienė
7. Almantas Keliuotis

Mokiniai:

1. Emilija Trumpaitė
2. Jonas Trumpa
3. Dominga Mikšėnaitė
4. Akvilė Gasiūnaitė
5. Marija Butylkinaitė
6. Kamilė Žaliauskaitė
7. Uršulė Tarvydytė