Pilietinė pamoka „Juozas Tūbelis ir mokykla“


    Kraštietis Juozas Tūbelis - Tarpukario Lietuvos vyriausybės vadovas, politikas, padėjęs pamatus nepriklausomos Lietuvos ekonomikai. 1995 m. sausio 27d. mūsų mokyklai buvo suteiktas Juozo Tūbelio vardas.
       Dalyviai: 6-8 klasių mokinių atstovai - jaunieji tūbeliečiai, mokinių tarybos atstovai, skautų organizacijos atstovai, mokyklos mokytojai.
      Svečiai: Peteris Kuhlmanas - Juozo Tūbelio anūkas;
      Ingrida Jakubavičienė -  humanitarinių mokslų daktarė, Istorinės LR Prezidentūros Kaune istorikė;
     Audronė Baltuškaitė - J.Tūbelio sesers Onos Tūbelytės - Baltuškienės anūkė, Jūžintų seniūnė;
       Julius Adamonis - Rokiškio urėdijos vyriausiasis miškininkas, progimnazijos partneris.