Konferencija


      2016 m. kovo 3 d.Žemės ūkio rūmai ir Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga  Rokiškio krašto muziejuje organizavo Rokiškio ir Pasvalio rajonų jungtinę konferenciją „Jaunųjų ūkininkų rateliai (JŪR) - dialogas praeities ir ateities sandūroje", skirtą Žemės ūkio rūmų įkūrimo            90 - mečiui ir atkūrimo 25 - mečiui bei JŪR veiklos Rokiškio rajone 15-os metų sukakčiai paminėti.
     Konferencijos tikslas – siekti Lietuvos Respublikos mokyklose gamtos mokslų pamokas praturtinti praktikos veikla, ugdančia mokinių darbštumą, sustabdyti kaimų nykimą.
      Iškilmingai atidarius konferenciją, meninę programą parodė mūsų mokyklos pradinių klasių JŪR  nariai. Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Egidijus Vilimas, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejaus Stančikas,  Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Saulis, Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas.
     „Lašų“ žemės ūkio bendrovės, kuri rėmė šią konferenciją,  vadovas Zenonas Akramavičius bei Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Vytautas Šlikas savo pranešimuose išreiškė susirūpinimą, kad būtina jau dabar rūpintis ateities duonos augintojų, ir ne tik jų, karta, nes norint pamilti žemę, darbą, vienos dienos neužtenka. Šituo, pranešėjų nuomone, turėtų pasirūpinti Švietimo, Žemės ūkio ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valdininkai sutartinai.
        Be kitų Rokiškio ir Pasvalio mokytojų, JŪR būrelių vadovių, konferencijoje pranešimą „Rokiškio rajono Jaunųjų ūkininkų asociacija – veiklos pradžia ir rezultatai gaunant papildomą finansavimą“ skaitė ilgus metus prasmingai  mūsų mokykloje dirbusi biologijos mokytoja Birutė Trimonienė, Rokiškio rajono Jaunųjų ūkininkų asociacijos įkūrėja. Kitą pranešimą  „JŪR veikla - šiuolaikiškai įvairiapusio ugdymo realizavimo galimybės“  skaitė  Rita Vaitiekauskienė, edukologijos magistrė, Rokiškio Juozo  Tūbelio progimnazijos pradinių klasių JŪR vadovė.
        Konferencijos organizatoriai mūsų mokyklos direktoriui Zenonui Pošiūnui išreiškė padėką  už ilgametį  JŪR veiklos puoselėjimą.