Mūsų progimnazija – pagrindinio programos „Samsung Mokykla ateičiai“ prizo laimėtoja


    Keturių iniciatyvių mokytojų (Zenonas Pošiūnas, direktorius, Vilma Krasauskaitė, informacinės technologijos, Limina Kraskauskienė, istorija ir Ovidijus Freitakas, anglų kalba) komanda skaitmeninių mokymų programoje „Samsung Mokykla ateičiai“ laimėjo pagrindinį 10 000 eurų prizą!

    48 mokytojai ir mokyklų vadovai iš 12 Lietuvos mokyklų turėjo galimybę 5 mėnesius tobulinti skaitmeninio raštingumo, pokyčių valdymo, lyderystės įgūdžius, sužinojo apie naujausius mokymo metodus, kūrybingą jų taikymą pamokose skaitmeninių mokymų pedagogams programoje „Samsung Mokykla ateičiai“ .
  
 Programos dalyviai turėjo parengti skaitmeninių pokyčių mokykloje projektą, kuriame pateikė viziją, kaip spręsti mokyklos bendruomenei aktualias problemas, tobulinti mokymo procesą ir tokiu būdų pagerinti mokinių mokymosi rezultatus. Mūsų mokyklos skaitmeninių pokyčių projekto tikslas įtraukti mokinius nuo pirmos klasės į programavimo mokymą integruotą į įvairias pamokas ir tokiu būdu gerinti loginio mąstymo ir kūrybiškumo kompetencijas laimėjo pagrindinį 10 000 eurų vertės prizą „Samsung“ technologijoms įsigyti.