Etnografinių regionų metus palydint


     2015 metai  buvo paskelbti Lietuvos etnografinių regionų metais. Jiems pradinių klasių mokiniai paskyrė du tradicinius progimnazijos renginius – Kaziuko mugę ir Lietuvos nepriklausomybės 25 metų minėjimą kovo 11 d.
     Be šių renginių gegužės mėnesį 3 c klasės mokiniai pradinukus pakvietė pažiūrėti integruotą edukacinę gyvo garso pamoką scenai „Buriu buriu, avyte“. Joje buvo apjungta lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos, šokio, dailės bei technologijų pamokose integruota etnokultūros medžiaga apie vilnos gavybą, gamybą bei naudą. Šiai programai mokinių mamos pynė aukštaitiškas tautines juostas, aukštaitiško tautinio kostiumo pavyzdžiu komplektavo aprangą. Žemaitiją atstovavo vienos mergaitės vertikaliai dryžuota prijuostė, o Dzūkiją – mėlyna spalva raštuose.
     Lapkričio 26 d. šios integruotos pamokos scenoje pagrindu mokytoja Rita Vaitiekauskienė skaitė pranešimą „Etninės kultūros pedagogikos aktualumas vakar, šiandien ir ...“ Biržų krašto „Sėlos“ muziejuje vykusioje Respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Etnokultūros įtaka pradinuko pasaulėvokos formavimuisi“. Aismantė Grigorjevaitė, Justas Grincevičius, Rusnė Spaičytė ir Austėja Banytė  rodė „Buriu buriu, avyte“ fragmentus. Kartu į konferenciją vyko ir mokytojos Sigitos Galvelienės buvę mokiniai Dominykas Černiauskas, Simona Pukėnaitė ir Deimantė Kišūnaitė, kurie nuotaikingai suvaidino vaizdelį „Senas bernas“. Mokiniai ne tik apžiūrėjo pilies muziejaus ekspoziciją, išklausė kitų mokytojų pranešimus bei stebėjo jų mokinių pasirodymus, bet ir  etnokultūros mokslų daktarei Giedrei Barkauskaitei padėjo demonstruoti liaudiškus vaikų žaidimus.