Rugsėjo 1-oji


Ruduo... Rugsėjo rytmečiai voratinkliuos rasos lašais suspindę...

Ruduo... Susimąstai, kuo vasara turtinga.
Ruduo... Alsuoja dienos pilnatve...
Sušildo ne geltonų lapų kibirkštys -
Gerumas, žinios, išmintis pro mokyklų atviras duris pasklidę.

Rugsėjo 1-ąją:

900   Šv. Mišios Mato bažnyčioje;
1030 Rugsėjo 1-osios šventė progimnazijoje;
1100 Susitikimai klasėse.