Meninio skaitymo konkursas


   Meninio skaitymo konkursas įvyko sausio 21 dieną. Pradžioje mokyklos dramos būrelio nariai parodė kompoziciją apie rašytoją J.Tumą-Vaižgantą.
   Konkurse dalyvavo 41 skaitovas. Į rajoninį etapą pateko šie mokiniai:
1. Greta Straigytė 8d kl.
2. Agnė Ruzgutė   8b kl.
3. Stanislovas Naikauskas  6d kl.
4. Emilė Žiedė Kirstukaitė  7c kl.
5. Uršulė Tarvydytė 6b kl.