Administracija


 Mokyklos direktorius Zenonas Pošiūnas

Specialybė:.................................Matematika
Kvalifikacija:.................................Mokytojas
Kvalifikacinė kategorija:...........Vyr.mokytojas
 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Lašienė

Specialybė:...................................Matematika
Kvalifikacija:....................................Mokytoja
Kvalifikacinė kategorija:..............Vyr.mokytoja
 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Petrauskienė


Specialybė:.........................Pradinis ugdymas
Kvalifikacija:...................................Mokytoja
Kvalifikacinė kategorija:.............Vyr. mokytoja
 

Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Liucija Varnienė

 

 Specialybė:..........................Pradinis ugdymas
Kvalifikacija:...................................Mokytoja
Kvalifikacinė kategorija:...............Metodininkė
 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Alfredas Pučinskas