Dalyvavome konferencijoje


     Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje gruodžio 11d. įvyko konferencija, skirta rašytojo Vaižganto 145-osioms metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo ir mūsų progimnazijos moksleiviai.

      8c klasės mokinė Rūta Kublickaitė skaitė rašinį - esė „Vaižgantas aštuntoko akimis“. Domilė Kirstukaitė (8b klasė) ir Aleksas Tvirkutis (8b klasė) deklamavo V.Papaurėlienės eilėraštį „Lietuvio būdas“. Jiems smuiku pritarė Gabija Baravickaitė (8d klasė).
      Emilija Klemkaitė (8e klasė) nupiešė puikią iliustraciją „Napalio pasaulis“ pagal Vaižganto „Pragiedrulius“.
      Mūsų mokiniai, dalyvaudami šioje konferencijoje, gražiai pagerbė rašytojo Juozo Tumo - Vaižganto atminimą.

Lietuvių kalbos mokytoja  Margarita Dzingienė