Profesinio veiklinimo pamokos


   Jau tapo tradicija į progimnaziją kviesti buvusius šios švietimo įstaigos mokinius, kad jie susitiktų su dabarties mokinukais ir pasikalbėtų apie savo mokymosi kelią, karjerą, pasiekimus.

   Spalio mėn. 24d. net 18 įvairių profesijų, įvairių sričių darbuotojų ir studentų viešėjo progimnazijoje ir vedė profesinio veiklinimo pamokas. Įstaigų ir organizacijų vadovai pasakojo 6-7-8 klasių mokiniams apie kelią siekiant tikslo, apie būtiną atsakomybę ir užsispyrimą, kad profesinės karjeros tikslas būtų įgyvendintas. Mokiniai domėjosi policininkų, gaisrininkų, sporto komentatoriaus, verslininkų darbo specifika, domėjosi studentų laisvalaikiu, problemomis.
   Tikėtina, kad profesinio veiklinimo renginiai paskatins mokinius kuo anksčiau mąstyti apie savarankiško gyvenimo kelią ir būsimą profesiją.