Akcija integruota su klasės valandėle


    Valandėlės metu mokiniai susipažino su konstitucija ir su jos pagrindinėmis nuostatomis. Baigiamasis darbas plakato, skirto Konstitucijos dienai, gamyba. Plakatus paruošė 16 klasių, juos demonstravo mokyklos fojė.

    Akcijoje dalyvavo 5-8 kl. mokiniai ir jų auklėtojai (virš 400 mokinių ir 17 mokytojų). Organizatorė istorijos mokytoja Limina Kraskauskienė.