Atsisveikinome su Marija Rima Tūbelyte–Kuhlmann


     2014m. gegužės 3d. St.Petersburg Beach, Floridoje, JAV, sulaukusi 90 metų amžiaus į Amžinybę išėjo Lietuvos patriotė, dailininkė ir rašytoja Marija Rima Tūbelytė-Kuhlmann.

     Ji yra ilgamečio Pirmosios Lietuvos Respublikos ministro pirmininko Juozo Tūbelio dukra.
     Ne kartą Marija  Rima Tūbelytė-Kuhlmann viešėjo mūsų mokykloje, bendravo su mokiniais ir mokytojais. Juozo Tūbelio dukra buvo įsteigusi tėvo vardo premiją, kuri už puikų mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą įteikta net 38 mūsų mokyklos abiturientams.
     2014m. spalio 15d. į paskutinę kelionę Kauno Panemunės kapinėse Tūbelytę-Kuhlmann palydėjo ir mokyklos bendruomenės atstovai. Atsisveikinimo žodį tarė istorijos mokytoja Zita Baraišienė, eiles aidint kanklių muzikai, deklamavo 8 klasės mokiniai.