Metodinė diena


       Spalio 2 d. progimnazijoje vyko pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Pradinukas-pradinukui. Klasės mikroklimato įtaka ugdymo proceso kokybei“. Penkios mokytojos išvyko į   Pandėlio pradinę mokyklą, o mūsų mokinukai sulaukė viešnių iš Pandėlio. Pandėlio pradinės mokyklos pedagogės ne tik pravedė pamokas, bet ir stebėjo mūsų mokytojų vedamas tikybos ir anglų kalbos pamokas. Po  pamokų mokytojos pasidalino įspūdžiais ir patirtimi apie santykius tarp mokinių ir mokytojų, elgesio kultūros lygį pamokose, tvarką ir drausmę palaikančių reikalavimų aiškumą, požiūrį į mokymą(si), drausmę pamokų metu, abipusę pagarbą ugdymo procese.