Gerumo akcijos žingsniai


    Gruodžio 18d. progimnazijos atstovai, lydimi mokytojų D.Černiuvienės ir D.Rimkienės, lankėsi Rokiškio šv. Mato parapijos senelių namuose. Mokiniai ir mokytojos šių namų gyventojus pakvietė į dvasinio susikaupimo popietę. Seneliai su ašaromis akyse, prisimindami savo vaikystės ir jaunystės adventą, stebėjo trumpą mokinių vaidinimą apie senovines adventines tradicijas. Klausėsi eilėraščių, kanklių, smuiko muzikos, ramių ir prasmingų dainų apie šv. Kalėdas. Kiekvieną mokinių ir mokytojų pasirodymą lydėjo plojimai.
    Popietės pabaigoje jaunoji karta ir tikėjimą mums perdavę senoliai sujungė savo širdis bendrai maldai.
    Progimnazijos atstovai pasveikino senelius ir darbuotojus su artėjančiomis šventėmis, dovanodami atvirukus ir kalėdines lauktuves. 

    8b ir 8f klasių mokiniai su klasės auklėtoja R.Keliuotiene lankėsi Obelių globos namuose. Mūsų mokyklos mokiniai nuvežė į Obelius muzikinę programėlę bei kalėdinių saldainių ir pačių mokinių keptų keksiukų. Kartu su globos namų auklėtiniais aštuntokai šoko, dainavo, žaidė žaidimus, deklamavo eilėraščius.

     Gruodžio 20d. 6d. klasės mokiniai su klasės auklėtoja A.Kirstukiene pasveikinti artėjančių švenčių proga lankėsi pas vienišus senolius. Seneliams kalėdinę nuotaiką praskaidrino kalėdine dainele ir padavanojo rankdarbius.

     5c klasės mokiniai su auklėtoja Lina Kalvelyte-Mikeliūniene vyko į dienos centrą (Rokiškio vaiko dienos centras) pasveikinti su artėjančiomis šventėmis ten besimokančios bendraklasės Rasos Adomavičiūtės.
     Mokiniai perdavė (perskaitė) savo linkėjimus jai, įteikė atvirutes, dovanėles. O Rasa savo ruožtu aprodė dienos centre esančias patalpas, papasakojo apie savo veiklą.
      Susitikimo pabaigoje lankytojai išmokė Raselės kalėdinės dainos, kuri bus dainuojama kalėdinio karnavalo finale.

       Grupelė 5c klasės mergaičių, vadovaujamos technologijų mokytojos L.Birienės lankėsi lopšelyje-darželyje "Pumpurėlis". Mergaitės bendravo su vaikučiais, kūrė kalėdinę nuotaiką sekdamos pasaką, žaisdamos žaidimus, dainuodamos.
       Susitikimo metu vaikučiai buvo pasveikinti pačių pagamintais kalėdiniais atvirukais.