Konferencija Istorinėje LR Prezidentūroje


   Lapkričio mėn. 23d. Istorinėje LR Prezidentūroje vyko konferencija, skirta Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio 130-ųjų gimimo metinių proga. Konferencijoje dalyvavo ir mintimis apie LR asmenybes ir vertybes savo pastebėjimais bei įžvalgomis dalinosi Prezidentas Valdas Adamkus. Konferencijos dalyviai išklausė keletą pranešimų apie Juozo Tūbelio veiklą, nuopelnus Lietuvai. Rokiškiui renginyje atstovavo mūsų progimnazija, todėl istorijos mokytoja Zita Baraišienė skaitė pranešimą "Juozo Tūbelio veiklos įprasminimas gimtinėje". Meninę programą atliko jaunieji saviveiklininkai, vadovaujami muzikos mokytojos Daivos Rimkienės.
   Tą pačią dieną iš Rokiškio atvežtos gėlės papuošė Juozo Tūbelio kapą Panemunės kapinėse. Tyliu susimąstymu plevenant žvakelių liepsnai buvo pagerbtas mūsų kraštiečio atminimas.
   Dalyvavimas konferencijoje, susitikimas su iškiliais žmonėmis progimnazijos delegacijos dalyviams paliko neišdildomą įspūdį.