Tolerancijos diena


  

   Mokinių grupė "Mes prieš smurtą", vadovaujami G.Pugžlienės prisijungė prie Tarptautinės komisijos, nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams įvertinti Lietuvoje ir suorganizavo akciją "Tolerancijos skėtis".
   Kiekviena klasė dekoravo seną skėtį, ar gamino naują taip, kad atspindėtų tolerancijos tema. Lapkričio 16-osios dienos ryte kiekvienas progimnazijos mokinys ir mokytojas gavo po simbolinį Tolerancijos skėtį.