Metodinė išvyka


               Rugsėjo 14 dieną, po pamokų, mūsų progimnazijos lituanistų metodinė grupė keliavo pagal projektą "Pažintis su įvairių stilių Rokiškio krašto bažnyčiomis ir Pauliaus Širvio gimtine", grožėjosi skirtingų stilių kultūros objektais, susipažino su juose saugomomis vertybėmis, pagerbė Paulių Širvį jo gimtinėje, paturtėjo dvasiškai, įgavo įkvėpimo, kad įgytas žinias taikytų tiesioginėje veikloje.

Metodinės grupės vadovė Irena Varnienė