Jaunųjų miškininkų išvyka


   Sausio 8d. popietę jaunieji miškininkai skynė eglių konkorėžius Kamajų sen. augančiame sėkliniame medyne. Buvo surinkti 7 maišai konkorėžių, iš kurių turėtų gautis apie 2kg. eglių sėklų.
    Po to jaunieji miškininkai lankėsi Kamajų girininko S.Markevičiaus žvėrinčiuje, kur gyvena apie 80 elnių, danielių ir muflonų.

Naujos knygos vaikams pristatymas


  2015m. vasario 10d. 5a klasės mokiniai su lietuvių k. mokytoja Virginija Krasauskiene bei auklėtoja Žaneta Motuziene dalyvavo susitikime su rašytoja, žurnaliste, penkių knygelių vaikams autore Virginija Šukyte.

Naujos knygos vaikams „Laimės formulė“ - pristatymas.

Meninio skaitymo konkursas


   Meninio skaitymo konkursas įvyko sausio 21 dieną. Pradžioje mokyklos dramos būrelio nariai parodė kompoziciją apie rašytoją J.Tumą-Vaižgantą.
   Konkurse dalyvavo 41 skaitovas. Į rajoninį etapą pateko šie mokiniai:
1. Greta Straigytė 8d kl.
2. Agnė Ruzgutė   8b kl.
3. Stanislovas Naikauskas  6d kl.
4. Emilė Žiedė Kirstukaitė  7c kl.
5. Uršulė Tarvydytė 6b kl.

Sveikiname!


          SVEIKINAME! Respublikinėje mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Snaigių sūkury" tapusias nugalėtojomis 2b klasės mergaites: G. Sadauskaitę,  I. Butkevičiūtę, K. Stočkutę, N.Kavoliūnaitę ir jų mokytoją Ramutę Repšienę.

Ąžuolyno meškučių cirkas


       2015 m. sausio 9 dieną į mūsų progimnaziją atvyko VŠĮ Ąžuolyno meškučių cirkas. VIP cirko  įkūrėjai Agnė ir Mykolas Zobovai  parodė nuostabią edukacinę-pramoginę programą. Vaikai džiaugėsi balandžių, katinėlių, šunelių ir meškino Vipo pasirodymais, atidžiai klausėsi dresuotojų pasakojimo apie gyvūnus. Keliuose cirko numeriuose dalyvauti buvo pakviesti ir mūsų mokiniai. Visi pasižadėjo niekada neskriausti gyvūnų, jais rūpintis ir mylėti juos.

Adventinė popietė (nuotraukos fotogalerijoje)


        2014 m. gruodžio 12 d. 1-4 klasių mokiniai dalyvavo tikybos mokytojos I. Narkevičienės organizuotame adventiniame rytmetyje „Kelyje link Kalėdų“. Renginio tikslas giliau pažinti Advento prasmę, gebėti susikaupti ir širdimi priimti Kalėdų džiaugsmą. Deklamuodami eiles, giedodami giesmeles ir klausydami adventinių simbolių prasmės paaiškinimų, ugdėsi vidinį nusiteikimą laukiant gražiausios metų šventės.

Kalėdinis kvadrato turnyras


     SVEIKINAME! 3c  ir 4a klasės komandą iškovojus rajono Kalėdiniame 3-4 klasių kvadrato turnyre III vietą. Komandos vadovės J.Deksnienė ir R. Vaitiekauskienė.

Profesinio veiklinimo pamokos


   5-6 klasių mokiniai lapkričio ir gruodžio mėn. lankėsi Rokiškio krašto muziejuje, ten vyko integruotos profesinio veiklinimo pamokos. Dalyvaudami edukacinėse programose mokiniai sužinojo, ką dirba muziejaus darbuotojai, tautodailininkas, stalius, juvelyras. Vaikai išmoko pasigaminti muilą, liejo žvakes, drožė medinį angelą, pasidarė žalvarinį papuošalą.

Informaciją pateikė L.Freitakienė

Respublikinė konferencija


      Juozo Tūbelio progimnazijos mokytojai 2014 m. lapkričio 18 d. buvo išvykę į Mažeikių Kalnėnų pagrindinę mokyklą, kur  vyko respublikinė mokytojų konferencija „GERA MOKYKLA – ATVIRA POKYČIAMS IR INOVACIJOMS“. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Dalyvavome konferencijoje


     Juozo Tumo - Vaižganto gimnazijos Romuvos padalinyje gruodžio 11d. įvyko konferencija, skirta rašytojo Vaižganto 145-osioms metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo ir mūsų progimnazijos moksleiviai.

Konkursas


SVEIKINAME! 2b klasės  mokines D.Popovaitę, N.Kavoliūnaitę,  E.Čičinskaitę, M.Kiburytę, I.Butkevičiūtę,  G.Sadauskaitę,  G.Geidonaitę,  G.Mičelytę, U.Žemaitytę,  U.Buziliauskaitę,  2c  kl. mokinę A.Skvarnavičiūtę ir jų mokytojas R.Repšienę, J.Jankienę  nugalėjus antrų klasių grupėje tarptautinėje 1-4 klasių mokinių darbų parodoje - konkurse „Auksinis ruduo“

Projektas „Mokytis yra smagu (pavyzdžiai)“ 2014 metų mokyklinių projektų nugalėtojas!


Sveikiname visus mokytojus,
kurie prisidėjo savo darbais šiame projekte!

Susitikimas su kariais savanoriais


    Lapkričio 20d. mokykloje įvyko moksleivių susitikimas su kariais savanoriais. Moksleiviai noriai domėjosi Lietuvos kariuomenės ginkluote, tarnyba armijoje.

Seminaras


   Mokinių atostogų metu spalio 29d. pradinių klasių mokytojai dalyvavo Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vykusiame seminare. Jo metu domėjosi inovatyviais mokymo metodais, interaktyvių mokymo priemonių  panaudojimo pradiniame ugdyme galimybėmis.

Dalinomės patirtimi


     Spalio mėn. 27dieną mūsų progimnazijoje viešėjo 16 Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos pedagogų, vadovaujamų direktorės R.Arbatauskienės.

Svečiavosi aktorių grupės (Nuotraukos fotogalerijoje)


   Spalio 23 d. mūsų progimnazijoje svečiavosi aktorių grupių iš Gruzijos ir Rusijos, dalyvaujančių tarptautiniame teatrų festivalyje „Interrampa“, delegacijos. Svečiai išsiskirstė į susitikimus su 4a ir 4b klasių mokinukais bei mokytojomis.

Profesinio veiklinimo pamokos


   Jau tapo tradicija į progimnaziją kviesti buvusius šios švietimo įstaigos mokinius, kad jie susitiktų su dabarties mokinukais ir pasikalbėtų apie savo mokymosi kelią, karjerą, pasiekimus.

Akcija integruota su klasės valandėle


    Valandėlės metu mokiniai susipažino su konstitucija ir su jos pagrindinėmis nuostatomis. Baigiamasis darbas plakato, skirto Konstitucijos dienai, gamyba. Plakatus paruošė 16 klasių, juos demonstravo mokyklos fojė.

Popietė


   Spalio 22d. progimnazijoje vyko popietė skirta Kristijono Donelaičio 300 metų jubiliejui paminėti. ištraukas iš poemosš „Metai“š skaitė 5-8 klasių mokiniai. Renginyje su skambiomis dainomis ir smagiomis melodijomis pasirodė folkloro ansamblis „Bitula“.

Atsisveikinome su Marija Rima Tūbelyte–Kuhlmann


     2014m. gegužės 3d. St.Petersburg Beach, Floridoje, JAV, sulaukusi 90 metų amžiaus į Amžinybę išėjo Lietuvos patriotė, dailininkė ir rašytoja Marija Rima Tūbelytė-Kuhlmann.

Svečiai iš Latvijos


      Spalio 9 dieną progimnazijoje viešėjo Jekapilio rajono Zaso vidurinės mokyklos mokytojų kolektyvas, vadovaujamas direktorės p.Olitos Spekos.

Konferencija


      Šių metų spalio 2 dieną (ketvirtadienį) vyko konferencija, skirta filmuotų pamokų – „Sėkmės istorijų“ ciklo užbaigimui. Mūsų mokyklos atstovai buvo pakviesti pristatyti panašios idėjos panaudojimą tarptautiniu lygmeniu vykdant projektą "Mokytis yra smagu" (pavyzdžiai).
 

Surinkti turinį