Meninio skaitymo konkursas


        Sveikiname mūsų progimnazijos moksleives puikiai pasirodžiusias rajono mokyklų meninio skaitymo konkurse!

Afroditė Tuskaitė 6c klasė I vieta;
Adėlė Vaitiekauskaitė 5a klasė III vieta;
Rūta Plučiūtė 8a klasė  III vieta;
Austėja Šapokaitė 8a klasė III vieta.

Knygos pristatymas


     Sausio 30d. progimnazijos skaitykloje bibliotekininkės organizavo mokytojos Vidos Papaurėlienės knygos „Išdygo žodis“ pristatymą. Tai jau ketvirtoji mokytojos poezijos knyga. Renginyje skambėjo autorės eilės, skaitomos mokinių ir mokytojų, aštuntokės griežė smuikais. Knygos pristatymo metu dalyviai išsakė savo mintis ir pastebėjimus apie mokytojos Vidos Kūrybą. Žodį tarė ir pati autorė. Renginio pabaigoje mokytojai Vidai Papaurėlienei kolegos linkėjo kūrybinės sėkmės.

Bibliotekininkės

Padėka už dovanotas knygas


http://www.tubelis.rokiskyje.lt/nauji2019/knygos201812.JPG

     Jau tradiciškai progimnazijos bibliotekininkės prieš didžiąsias metų šventes organizavo akciją „Knygų Kalėdos“. Šiais metais bibliotekai buvo padovanotos 77 knygos.

„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“ 2019


   Tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas
„GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU“ 2019

      Tikėjimas, pasiaukojimas ir laisvė – šie žodžiai tampa dar svarbesni minint Laisvės gynėjų dieną. Ką jie reiškia mums, kaip tautai, dar kartą apmąstome ir įvertiname kiekvienas iš mūsų.
     Dalyvaudami tradiciniame bėgime, pagerbėme tuos, kurie paaukojo savo gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro per 1991 m. sausio 13-osios įvykius. Tą dieną netekome daug drąsių žmonių – jie žuvo okupacinės sovietų armijos daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą.
      Pasižadėdami saugoti laisvę, nulenkiame galvas.

Naujametinis karnavalas


 Nuotaukos patalpintos fotogalerijoje

Atvirų durų diena


Tėvelius su vaikais kviečiame į

A T V I  R Ų  D U R Ų  D I E N Ą
„INOVATYVI IR KŪRYBIŠKA MOKYMOSI APLINKA“

2018-12-15
 11 – 13 val.

Programa

Konkursas „Kalėdų atvirukas“


        Š. m. lapkričio – gruodžio  mėnesiais 3c klasės mokinė Gabija Žaldokaitė – Žalkauskaitė (mok. R.Vaitiekauskienė)  dalyvavo ir tapo laureate dviejuose meninės kūrybos konkursuose. Rokiškio krašto muziejaus organizuotame vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurse „Kalėdų atvirukas“ iš šimto penkiasdešimties dalyvių pateko tarp trijų geriausių,  kurių darbai virto Kalėdų rezidencijos kalėdinio pašto sveikinimo atvirukais. Laureatės vardą pelnė ir Šiaulių Gegužių progimnazijos organizuotame respublikiniame konkurse – parodoje „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik...“.

Diplomas

Adventinė popietė Adventinė popietė „Šimtmečio keliu link Šv. Kalėdų“

Popietė


    Lapkričio 29 d. bibliotekininkės organizavo popietę 4 klasių mokiniams "Vaikų poetei Violetai Palčinskaitei - 75". Mokiniai labai gražiai deklamavo poetės eiles, piešė iliustracijas eilėraščiams. Kiekviena komanda sukūrė po ketureilį, dalyvavo linksmoje viktorinoje. Bibliotekininkės džiaugėsi mokinių kūrybiškumu, aktyvumu. Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais.

Žygis


            2018-10-27-2018-10-31 dienomis  mokytojas A.Paliūnis su ištvermingiausiais keliautojais keliavo partizanų keliais (Alytus-Makniūnai-Merkinė-Marcinkonys-Perloja). Aplankė Dzūkijos krašto gamtos ir istorijos paminklus, susitiko su partizanu Juozu Jakavoniu-Tigru. Iš viso su moksleiviais per 4 dienas nuėjo 102 km.

Daugiau nuotraukų patalpinta fotogalerijoje

Naujo stadiono atidarymas


]

Nuotraukos patalpintos fotogalerijoje

Matematikos pamoka


Matematikos pamoka šiuolaikinėje mokymosi aplinkoje

Naujas projektas


Projektas „Muzikai nereikia žinoti jokių kalbų“

Su Tarptautine Mokytojų diena!


      Moksleiviai pasveikino mokytojus su Tarptautine Mokytojų diena ir vedė pirmą pamoką.

Metodinė išvyka


         Akimirkos iš Užvenčio apylinkės (Julijos Žymantienės -Žemaitės  ir Povilo Višinskio) gyvenamųjų vietų. 

Mokslo metų pradžios šventė


Palengva, nejučia
Su rudens spalva ir rudenio vėjais,
Žolynų gyvybę vėsa palytėjo,
Su astrų kvapu ir gervių klyksmu
Prie kiekvieno iš mūsų sustoja
                                Rugsėjis... 

(Nuotraukos fotogalerijoje)

Projektas „ERASMUS-KA229“


      2018-2020 metais J.Tūbelio progimnazija kartu su partneriais iš Turkijos, Lenkijos ir Rumunijos dalyvauja ERASMUS-KA229 PROJEKTE „Aš rašau, nes ir aš esu rašytojas“. („I Write Because I am a Writer too.“)

Naujienos ir veikla puslapyje:      „Lesmiserables41.com“

Mokslo metų pabaiga


 


Daugiau nuotraukų - fotogalerijoje

„Šok į tėvo klumpes 2018“


      Birželio 8d. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo visuotinėje atvirų durų dienoje „Šok į tėvo klumpes“. Ten susipažino su įvairiomis profesijomis bei įmonių veikla.

Nuotraukos - fotogalerijoje

Jaunųjų ūkininkų stovykla


            Progimnazijos jaunųjų ūkininkų būrelių (mokytojos A.Vilkauskienė ir R.Vaitiekauskienė) 14 mokinių birželio 7 - 9 saulėtomis dienomis dalyvavo Rokiškio rajono JŪ ratelių asociacijos 3 dienų nemokamoje stovykloje prie Panemunėlio geležinkelio stoties esančioje tautodailininko R.Kaminsko sodyboje, garsioje “Lino mūka”. Sodyba tiek savo aplinka, tiek joje tvyrančia aura idealiai tiko jaunuosius būrelių narius Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečio proga supažindinant su tradiciniais lauko darbais, lino keliu, audimo ir medžio gaminių amatais, cepelinų gamybos technologija ir kt. Ta proga savo žiniomis bei sugebėjimais su stovyklautojais  dalinosi ne tik sodybos šeimininkas, bet ir rajone garsūs bei žavūs svečiai – tautodailininkė audėja G.Šimėnienė, muziejininkė V.Sarulienė, “Pupelės” savininkė L.Viduolytė - Pupelienė. Mokiniai turėjo galimybę ne tik išgirsti, pamatyti, bet ir praktinėje veikloje išbandyti tradicines technologijas. Laisvu laiku mokiniai nenuobodžiavo, nes kaitri saulutė kvietė atsipūsti, pasipliuškenti sodybos tvenkinyje, o vakarais laužas – pabendrauti su naujais draugais. Tad nenuostabu, kad paskutinį vakarą vykusiame protmūšyje nugalėjo draugystė, o po to prie laužo skambėjo daina.       

Išvyka


             Gegužės 12 d. 12 progimnazijos mokinių kartu su tikybos mokytoja Diana Černiuviene dalyvavo Rokiškio dekanato jaunimo dienoje, kuri vyko Kamajuose. Renginio šūkiu buvo pasirinkti popiežiaus Pranciškaus žodžiai "Jėzus Kristus - mūsų viltis". Su kitų mokyklų mokiniais (dalyvių buvo apie 140) prasmingai praleidome šeštadienį. Prieš išvažiuodami sukūrėme prisistatymą, dalyvavome jaunimui skirtose Šv.Mišiose, žaidime-protmūšyje "Pažink tikėjimą", kūrybinėse dirbtuvėlėse. Kartu su kunigais pėsčiomis keliavome už Kamajų, kur prie kryžiaus ypatingai šlovinome Mergelę Mariją. Vaišinomės, klausėmės muzikos, susiradome naujų draugų, labai šiltai buvome priimti renginio šeimininkų - kamajiškių.

„Sėkmės žingsneliai“


          Gegužės 17 d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje vyko tradicinis projektas „Sėkmės žingsneliai“. Šis projektas vyksta jau antrus metus. jo tikslas – vertybių sklaida bei puoselėjimas. Kiekvienų mokslo metų pradžioje pasirenkamas simbolis, kuris vienija bendruomenę ir telkia ją geriems darbams. Šių metų simbolis – obelis. Nuo biblinių laikų medis siejamas su žmogumi, o jo vaisiai – su pažinimu. Visus mokslo metus kiekviena klasė ant savo obels rinko ir klijavo obuoliukus – ryškiausius pasiekimus, geriausius klasės darbus. Šventės metu buvo apdovanotos klasės nugalėtojos – 4b (mokytoja Reda  Jakutienė) ir 6d (auklėtoja Lina Petrauskienė). Joms buvo įteikti 300 eur. dovanų čekiai, skirti kultūrinei -  pažintinei veiklai.
            Raudonu kilimu žengė olimpiadų prizininkai bei juos ruošę mokytojai. Mokiniams buvo įteiktos šių metų simbolio statulėlės „Už progimnazijos vardo garsinimą“ bei padėkos raštai. Mokytojai apdovanoti padėkos raštais. Renginio metu šventinę nuotaiką dovanojo Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazistai, vadovaujami E. Kundroto.

BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ ŠVENTĖ


       Gegužės 10 d. 18 val. į Juozo Tūbelio progimnaziją skubėjo ne tik esami mokiniai, bet ir būsimi pirmokai. Juos pirmą kartą į mokyklą lydėjo ir drąsino tėveliai, seneliai. Šventinį koncertą paruošė esami ketvirtokai ir jų mokytojai, o renginio metu susirinkusius linksmino klounės Austėja Šapolaitė ir Afroditė Tūskaitė. Po koncerto būsimieji pirmokai ieškojo savo klasių ir ten susipažino su draugais, mokytojomis, noriai sėdėjo mokykliniame suole. 

Surinkti turinį