Pilotinis projektas „Saugi mokykla"


   Visuomeninė organizacija   „Gelbėkit vaikus"   dvylikoje Lietuvos mokyklų pradeda vykdyti Pilotinį projektą „Saugi mokykla", kurio ilgalaikis tikslas yra mokykla be smurto ir patyčių.

 

Gimnazija tarp sportiškiausių Lietuvos mokyklų!


Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija - konkurso Lietuvos sportiškiausia mokykla-2008", vidurinių mokyklų, gimnazijų gr., IX vietos laimėtoja. 2009-12-23 įteiktas ŠMM ministro diplomas ir dovanos.

Progimnazijos taryba


Progimnazijos taryba
2019 - 2020 m.m.

Tėvai:

1. Linas Brekys - tarybos pirmininkas
2. Donatas Guzevičius - tarybos narys
3. Simonas Tuska - tarybos narys
4. Andrius Trumpa - tarybos narys
5. Robertas Krasauskas - tarybos narys 
6. Violeta Jasiulevičienė - tarybos narė

Vietos bendruomenės atstovas

7. Elinga Mikulėnienė - tarybos narė

Mokytojai:

8. Nijolė Fijalkauskienė -tarybos sekretorė
9. Almantas Keliuotis - tarybos narys
10. Limina Kraskauskienė - tarybos narė
11. Ramutė Repšienė - tarybos narė
12. Raimonda Rumšienė - tarybos narė
13. Liucija Varnienė - tarybos pirmininko pavaduotoja
 

Mokiniai:

14. Tautvilė Jasiulevičiūtė - tarybos narė
15. Martyna Kartianytė - tarybos narė
16. Patricija Peciukonytė - tarybos narė 
17. Gabrielė Šukytė - tarybos narė
18. Afroditė Tuskaitė - tarybos narė
19. Rusnė Vainiūnaitė - tarybos narė
 

Surinkti turinį