Pilotinis projektas „Saugi mokykla"


   Visuomeninė organizacija   „Gelbėkit vaikus"   dvylikoje Lietuvos mokyklų pradeda vykdyti Pilotinį projektą „Saugi mokykla", kurio ilgalaikis tikslas yra mokykla be smurto ir patyčių.

 

Gimnazija tarp sportiškiausių Lietuvos mokyklų!


Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija - konkurso Lietuvos sportiškiausia mokykla-2008", vidurinių mokyklų, gimnazijų gr., IX vietos laimėtoja. 2009-12-23 įteiktas ŠMM ministro diplomas ir dovanos.

Progimnazijos taryba


Progimnazijos taryba
2016 - 2017 m.m.

Tėvai:

1. Linas Brekys - progimnazijos tarybos pirmininkas
2. Dalius Trumpa
3. Simonas Tuska
4. Elinga Mikulėnienė
5. Donatas Guzevičius
6. Violeta Jasiulevičienė
7. Jolanta Kondratienė

Mokytojai:

1. Zenonas Pošiūnas
2. Laima Kvedaravičienė
3. Limina Kraskauskienė
4. Nijolė Fijalkauskienė
5. Raimonda Rumšienė
6. Ramutė Repšienė
7. Almantas Keliuotis

Siuntiniai


Kūrybiniai darbai           

Muzikos mokytojo Rimanto Tamošiūno kūrybinis darbas
(bylą prieš peržiūrėjiimą įsirašykite į kompiuterį)
 

 

 

 

 Siuntiniai

         
   

     

Surinkti turinį