Meninio skaitymo konkursas


     Vasario 5d. meninio skaitymo konkurse dalyvavo 22 mokiniai, o į rajoninį konkursą buvo išrinkti: Agnė Ruzgaitė, Milda Milaknytė, Žiedė Kirstukaitė ir Matas Adamonis. Vasario 6d. Vaižganto gimnazijoje vykusiame konkurse Agnė Ruzgaitė ir Milda Milaknytė laimėjo 3-iąją vietą.

Metodinė išvyka


   Mūsų progimnazijos mokytojai svečiavosi Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje. Buvo susipažinta su Kalnėnų mokyklos veikla, mokomaisiais kabinetais, vykdomais projektais, pasidalyta metodine patirtimi.

Geriausių skaitytojų rinkimai pradinėse klasėse


       Baigiantis metams mokyklos bibliotekininkės išrinko geriausius pradinių klasių skaitytojus. Jiems buvo įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės. Bibliotekininkės kvietė mokinius ir toliau draugauti su knygelėmis ir kuo dažniau lankytis bibliotekoje.

Dovanos


   Atsiliepdami į prezidentės kvietimą papildyti mokyklų bibliotekas knygomis, J.Tūbelio progimnazijos mokiniai padovanojo bibliotekai knygų. Bibliotekininkės dėkoja 6e klasės mokinei Emilijai Klemkaitei, 6e klasei, 8c klasei, 5d klasei, taip pat logopedei Editai Kavoliūnienei bei verslininkui Daliui Trumpai.

Pokalbis apie kario profesiją


   Š.m. gruodžio 14d. 7d, 8a ir 8b klasių mokiniai dalyvavo susitikime su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, mokytojos B.Vėtienės auklėtiniu generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnu Rolandu Visocku.

Išvyka


      5d kl. mokiniai, kartu su kitais rajono mokyklų moksleiviais pagerbė žuvusius savanorius ir pokario partizanus, uždegė žvakutes, padėjo gėlių.

Kudirkaičių išvyka


    Lapkričio 11 dieną progimnazijos kudirkaičiai Vilniaus Akademiniame teatre žiūrėjo "Mažąjį princą" (princą vaidino Marius Jampolskis), Nacionaliniame muziejuje susipažino su 19a. įvykiais Lietuvoje, o Molėtų observatorijoje su astronomijos paslaptimis.

Konferencija


   Rokiškio švietimo centras organizavo kelionę į konferenciją Vilniuje, kur buvo pristatytas metodinis rinkinys klasės vadovui "Debatų metodo integravimas į formaliojo švietimo sistemą". Jo bendraautorė yra ir mūsų progimnazijos mokytoja Irena Varnienė.

„Išsaugota tiesa“ Parodos ,,Išsaugota tiesa“ (Lietuvos partizanų Vytauto apygardos ,,Lokio“ rinktinė dokumentuose ir fotografijose 1944-1958 m.) pristatymas ir susitikimas su autoriais K.Driskiumi ir A.Dručkumi.

1-4 kl. "Rudenėlio diena" nuotraukas žiūrėkite fotogalerijoje


    1-4 kl. integruoto ugdymo diena (renginys) 
"Rudenėlio diena"

Projektas „MUKIS“


   Progimnazija dalyvauja "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" projekte. Plačiau apie tai skyrelyje: projektai-projektas „MUKIS.

Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės žiniai


   Šių metų spalio mėn. 1-31d. laikotarpiu skelbiamas KONKURSAS Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos vėliavai ir emblemai sukurti. Darbus siųsti (tubeliog@yahoo.com) arba atnešti į mokyklą direktoriaus pavaduotojai ugdymui V.Papaurėlienei.
    Konkurse kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, miesto bendruomenę. Jūsų kūrybinius darbus vertins specialistų komisija.

Surinkti turinį