„Išsaugota tiesa“ Parodos ,,Išsaugota tiesa“ (Lietuvos partizanų Vytauto apygardos ,,Lokio“ rinktinė dokumentuose ir fotografijose 1944-1958 m.) pristatymas ir susitikimas su autoriais K.Driskiumi ir A.Dručkumi.

1-4 kl. "Rudenėlio diena" nuotraukas žiūrėkite fotogalerijoje


    1-4 kl. integruoto ugdymo diena (renginys) 
"Rudenėlio diena"

Projektas „MUKIS“


   Progimnazija dalyvauja "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" projekte. Plačiau apie tai skyrelyje: projektai-projektas „MUKIS.

Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės žiniai


   Šių metų spalio mėn. 1-31d. laikotarpiu skelbiamas KONKURSAS Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos vėliavai ir emblemai sukurti. Darbus siųsti (tubeliog@yahoo.com) arba atnešti į mokyklą direktoriaus pavaduotojai ugdymui V.Papaurėlienei.
    Konkurse kviečiame dalyvauti esamus ir buvusius mokinius, mokytojus, mokinių tėvus, miesto bendruomenę. Jūsų kūrybinius darbus vertins specialistų komisija.

Viktorina "Mūsų žalioji planeta"


    Balandžio 25d. mokyklos skaitykloje vyko 7 klasių mokiniams viktorina "Mūsų žalioji planeta".

Knygnešio diena


      Kovo 15d. skaitykloje vyko Knygnešio dienos paminėjimas. Buvo išrinkti ir padėkomis apdovanoti daugiausiai knygų gimnazijos bibliotekoje perskaitę mokiniai.

Sveikiname!!!


    Sveikiname gimnazijos moksleivį Robertą Baltrūną 50-ojoje Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje dvyliktųjų klasių grupėje laimėjus III vietą.

Informacija


   Vasario 15d. 7d ir 5b klasių mokiniai su auklėtojomis V.Stočkute ir D.Černiuviene dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose, skirtose Vasario 16-ajai ir Valstybės atkūrimo dienos minėjime prie Nepriklausomybės paminklo.

Surinkti turinį