Įtraukties link. Patirtys Italijoje

  • Paskelbė : Almantas Keliuotis
  • Paskelbta: 2024-05-09
  • Kategorija: Pranešimai

Vykdant programos „Erasmus+“ Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos projektą „Laiminga mokykla“, kuris yra finansuojamas VšĮ Švietimo mainų paramos fondo (Dotacijos sutartis Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000117735) stažuotėje Italijoje ,, Specialieji poreikiai ir įtraukusis švietimas, Italijos patirtis įveikiant segregaciją,,  dalyvavo progimnazijos direktorius Zenonas Pošiūnas, mokytojos Žaneta Motuzienė ir Limina Kraskauskienė. Kartu su rokiškėnais stažuotėje dalyvavo ir kolegos iš kitų Europos šalių mokyklų (Ispanijos, Vokietijos, Švedijos, Kroatijos) – mokytojai, vadovai, pagalbos mokiniui specialistai.

Italija yra viena pirmaujančių šalių, kuri sėkmingai įgyvendina įtraukiojo ugdymo principus jau 50 metų. Specialiųjų poreikių mokinių įtrauktis į bendrojo lavinimo mokyklas yra svarbus tikslas, o Italija buvo šios srities pradininkė ir tik 0,01 proc. specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokosi segreguotose mokyklose. Dalyvaudami mokymuose stažuotės dalyviai susipažino su Italijos įtraukiojo ugdymo modeliu, darbo metodais ir požiūriais, aptarė strategijas padedančias mažinti segregaciją ir kuo daugiau vaikų su specialiaisiais poreikiais įtraukti į bendrąjį ugdymą. Šio mokymo kurso tikslas - susipažinti su strategijomis, metodikomis ir priemonėmis, kaip įtraukti visus mokinius į švietimą ir sužinoti, kaip veikia įtraukusis švietimas Italijoje ir kaip iš tikrųjų įmanoma įveikti specialiųjų poreikių turinčių mokinių segregaciją. Bendras šio kurso tikslas yra tobulinti kompetencijas, padedančias organizuoti ugdymą, suteikiant mokytojams, direktoriams, švietimo darbuotojams ir politikos formuotojams žinių ir įkvėpimo, kad įtraukusis švietimas taptų realybe jų mokykloje.

Per mokymų savaitę, vykusią Palerme, progimnazijos atstovai susipažino su skirtingomis įtraukiojo ugdymo strategijomis, diskutavo apie skirtingas patirtis, metodus ir geriausias praktikas, diegiant įtraukųjį ugdymą. Stažuotės praktinių veiklų metu buvo  plėtojamos profesinės, bei specialialiosios kompetencijos, įgyti nauji darbo tarptautinėse komandose, lyderystės, refleksijos gebėjimai.

Mokymų metu dalyviai susipažino su pagrindiniais įtraukiojo ugdymo principais, privalumais ir vertybėmis,  sužinojo apie Italijos įtraukiojo ugdymo modelį, skirtą įveikti segregaciją ir įtraukti specialiųjų poreikių turinčius mokinius į bendrąjį ugdymą,  susipažino su IKT priemonėmis ir platformomis, kurios palaiko ir palengvina specialiųjų poreikių turinčių mokinių mokymosi procesą. Mokymų aptarė mokymo strategijas ir  įsitraukė į praktines veiklas, skatinančias  specialiųjų poreikių mokinių mokymąsi.  Buvo sudaryta galimybė lankytis ugdymo įstaigoje ir praktiškai dalyvauti individualių ir metinių planų rengime mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Mokykloje visi mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo poreikių, mokosi bendrose klasėse. Remiantis statistika, pateikta mokymų metu, Italijoje bendrojo lavinimo mokyklose, įtraukusis ugdymas siekia 99,97 procentus visų mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagal poreikį vaikui pritaikomas individualus mokymosi planas ir tik 3% mokinių nėra ugdomi mokyklose, o paliekami reabilitacijos centruose

Stažuotės metu susipažinome su Palermo, Cefalu miestų architektūra, tūkstančius metų išlikusio grindinio grįstomis gatvėmis, žydinčiomis gėlėmis, namų fasadais, spinduliuojančiais žmonių veidais.

Erasmus+ projektas suteikė galimybę pažinti ugdymo ypatumus projekto dalyvių šalyse, bendrauti ir bendradarbiauti, jaustis svarbia Europos dalimi.

Žaneta Motuzienė

Limina Kraskauskienė

Zenonas Pošiūnas

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos