UGDYMO ORGANIZAVIMAS  2021 – 2022 MOKSLO METAMS

 

Klasės

1 - 4

5-6-7-8

Ugdymo proceso pradžia

2021-09-01 

Pusmečių trukmė (5-8 klasės)

I pusmetis      2021-09-01 - 2022-01-26
II pusmetis     2022-01-27 - 2022-06-23

Pusmečių trukmė (1-4 klasės)

I pusmetis      2021-09-01 - 2022-01-21

II pusmetis     2022-01-24 - 2022-06-09

 

Rudens atostogos

2021-11-03 - 2021-11-05

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 2021-12-27 - 2022-01-07

Žiemos atostogos

 2022-02-14 - 2022-02-18

Pavasario

(Velykų) atostogos

 2022-04-19 – 2022-04-22

Ugdymo proceso pabaiga

2021-06-09

2021-06-23

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

35

37

Vasaros atostogos

2022-06-10 – 2021-08-31

2022-06-24 – 2022-08-31 

      

*Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ugdymo programą (1 – 4 kl.)  ir įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą (5 – 8 kl.) skirstomas pusmečiais,

               Suderinus su progimnazijos taryba  nustatomi ir direktoriaus įsakymu patvirtinami  pusmečių laikotarpiai.
 

* Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

* Pamokos pradedamos 8 valandą.

* Pamokos trukmė: 1 – ose klasėse – 35 min., 2 – 8 – ose klasėse – 45 min.