UGDYMO ORGANIZAVIMAS  2018 – 2019 MOKSLO METAMS

 

Klasės

1 - 4

5-6-7-8

Ugdymo proceso pradžia

2018-09-03 

Trimestrų trukmė (5-8 klasės)

 

1 – iasis  09-01 – 11-30

2 – iasis  12-01 – 03-15

3 – iasis  03-15 – 06-21

Pusmečių trukmė (1-4 klasės)

I pusmetis    2018-09-03 - 2019-01-18

II pusmetis  2019-01-21 - 2019-06-07 

 

Rudens atostogos

2018-10-29 - 2018-11-02

Žiemos (Kalėdų) atostogos

 2018-12-27 - 2019-01-02

Žiemos atostogos

 2019-02-18 - 2019-02-22

Pavasario

(Velykų) atostogos

 2019-04-23 – 2019-04-26

Ugdymo proceso pabaiga

2019-06-07

2019-06-21

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

35

37

Vasaros atostogos

2019-06-10 – 2019-08-31

2019-06-25 – 2019-08-31 

      

*Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio ugdymo programą (1 – 4 kl.) skirstomas pusmečiais, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programą (5 – 8 kl.) skirstomas trimestrais.

               Suderinus su progimnazijos taryba  nustatomi ir direktoriaus įsakymu patvirtinami  pusmečių laikotarpiai.
 

* Progimnazija dirba 5 dienas per savaitę.

* Pamokos pradedamos 8 valandą.

* Pamokos trukmė: 1 – ose klasėse – 35 min., 2 – 8 – ose klasėse – 45 min.

* Pamokų laikas

Pamoka

         1 – ųjų klasių mokiniams                                       

        2 – 8 – ųjų klasių mokiniams                                       

1.

8.00 – 8.35

8.00 – 8.45

2.

8.55 – 9.30

8.55 – 9.40

3.

9.55 – 10.30

9.55 – 10.40

4.

11.05 – 11.40

11.05 – 11.50

5.

12.05 – 12.40

12.05 – 12.50

6.

 

13.00 – 13.45

7.

 

13.55 – 14.40

Klasės auklėtojo darbo grafikas (1-4 klasės)

Individualios ir grupinės konsultacijos, projektai (1-4 klasės)

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis (1-4 klasės)

Pamokų tvarkaraštis (1-4 klasė)

Projekto „Namo be kuprinės“ tvarkaraštis (5-8 klasės)

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis (5-8 klasės)

Dalykų modulių tvarkaraštis (5-8 klasės)